Test na dojrzałość
Jeśli w dzieciństwie dorośli wpędzali nas nieustannie w poczucie winy, można być niemal pewnym, że w dorosłym życiu będziemy mieli spore problemy, by obiektywnie ocenić własne postępowanie.

Poczucie winy jest stanem, który dotyka każdego z nas. Dlaczego tak się dzieje? Może jesteśmy zbyt wyczuleni na kwestie moralne i zbyt często reagujemy poczuciem winy? Może targające nami rozterki i wątpliwości wypływają z nazbyt krytycznych ocen naszego postępowania? Może jest to relikt zaprzeszłych czasów, z którym ciągle się zmagamy? Wobec powyższych wątpliwości zastanówmy się, jak postąpić wówczas, gdy dopada nas poczucie winy.

Lekcja wychowania

Poczuciu winy towarzyszy zazwyczaj smutek, depresja, niechęć do siebie, wstyd. Dokonujemy oceny swego postępowania, uznając konkretny czyn za niezgodny z akceptowanym przez nas systemem wartości. Mamy poczucie, że uczyniliśmy coś niewłaściwego, niegodnego. Pojawia się potrzeba zadośćuczynienia za popełniony czyn. Co zrobić, gdy doświadczamy poczucia winy, oraz w jaki sposób wykorzystać je dla osobistego rozwoju?

Niezwykle istotna jest próba rozeznania, co moralnie złego uczyniłem. Trzeba możliwie precyzyjnie określić, co zaszło, gdzie i kiedy popełniłem błąd i za co ponoszę odpowiedzialność. Należy jednocześnie z równą dokładnością przywołać okoliczności, w których doszło do zdarzenia. Każda bowiem sytuacja ma swój kontekst istotnie wpływający na całość sprawy. Inaczej rzecz się ma wówczas, gdy nie jesteśmy w żaden sposób skrępowani okolicznościami zewnętrznymi, inaczej jest natomiast z winą wtedy, gdy np. nasza wolność została poważnie ograniczona. Taki swoisty „trening duchowy” powinni odbyć wszyscy, zwłaszcza zaś te osoby, które w dzieciństwie zostały poddane innemu treni (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Artur Radacki MIC - ur. 1968, doktor psychologii, teolog duchowości, rektor i wychowawca w WSD księży marianów oraz wykładowca akademicki. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Erozja ludzkiej duszy

MOJE "JA" UWIELBIONE

PO PROSTU JEST

Jak Bóg łagodni i cierpliwi

JAK NAJBARDZIEJ MNICH


komentarzeFacebook