My, dusza obok ciała
Czy bycie gorliwym wyznawcą Chrystusa ma oznaczać obrażanie się na rzeczywistość, dlatego że jest inna niż nasze wyobrażenia? Czy wierność Chrystusowi polega na piętnowaniu tych, którzy w tej wierności nie potrafią wytrwać?

Z zaciekawieniem przeczytałam artykuł Janusza Pydy OP My z wioski amiszów w styczniowym numerze miesięcznika „W drodze”. Temat tożsamości chrześcijanina w dzisiejszym świecie zasługuje na najwyższą uwagę i wdzięczna jestem autorowi za ten przyczynek do bardzo potrzebnej dyskusji.

W kilku miejscach nie mogę niestety się z nim zgodzić, poczynając od tezy fundamentalnej: „Chrześcijanie przez sam fakt bycia chrześcijanami są skazani na wykluczenie ze świata i trzeba się z tym pogodzić”. Moja pierwsza wątpliwość jest natury semantycznej i polega na niemożności zrozumienia, czym/kim jest właściwie ów świat? Z tekstu wynika, że jest to umowna przestrzeń stojąca w opozycji do chrześcijaństwa. „Istnieje wspólnota, która nas odrzuci i być może nawet będzie prześladować, o ile tylko będziemy stawać się coraz pełniej chrześcijanami. (…) ten właśnie »wewnętrzny krąg« i ta właśnie »wspólnota« są tak szerokie, że Biblia nazywa je »światem«” – stwierdza o. Janusz Pyda, powołując się na biblijny fragment: „Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi” (J 15,19). Czy jednak uprawnione jest tu używane bez zastrzeżeń przez o. Pydę uogólnienie: „świat chrześcijan nienawidzi”?

Nie wiemy, gdzie nie ma Kościoła

Ojciec Janusz Pyda konstruuje swoją tezę na istnieniu antagonizmu: „my, dobrzy chrześcijanie” kontra „oni, zły świat”, a co za tym idzie, za (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Ewa Karabin - ur. 1983, teolożka, sekretarz Laboratorium WIĘZI, redaktorka "Więzi", współzałożycielka magazynu "Dywiz. Pismo Katolaickie". Członkini stowarzyszenia kobiet Amicta Sole. Współautorka książki "Pamięć, która łączy. Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem". Mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

CZAS APOKALIPSY

DUŻE MIASTO DAJE WYBÓR

KATOLICKI BEŻ

CZY PATRZYSZ W OCZY, KOMU POMAGASZ?

ZAŁÓŻ BUTY, IDZIEMY DO KOŚCIOŁA


komentarzeFacebook