Archwium > Numer 443 (07/2010) > Pomysły na Kościół > Posłani w związku z grzechem

Posłani w związku z grzechem
Kościół znajduje się w głębokim kryzysie ? twierdzi Hans Küng. Jakie proponuje środki wyjścia z tej zapaści? Nic rewolucyjnego czy niestosownego. Na swój sposób takie postulaty może sformułować każdy wierzący człowiek.

Ks. Hans Küng (ur. 1928) jest szwajcarskim teologiem i filozofem. Był ekspertem II Soboru Watykańskiego. Od 1963 r. wykładał teologię dogmatyczną i ekumeniczną na uniwersytecie w Tybindze. Na tamtejszym uniwersytecie pracował w tym czasie (w latach 1966–69) jako profesor także ks. Joseph Ratzinger. W 1979 roku Kongregacja Nauki Wiary orzekła, że Hans Küng odszedł w swoich pismach od integralnej wiary katolickiej i dlatego nie może być uważany za teologa katolickiego i nie może pełnić misji nauczania. Jan Paweł II wspomnianą deklarację zatwierdził. Wkrótce po rozpoczęciu pontyfikatu, w roku 2005, papież Benedykt XVI przyjął Hansa Künga na prywatnej audiencji.

W kwietniu br. teolog opublikował list otwarty do biskupów świata, w którym zaapelował, by byli oni lojalni wobec głowy Kościoła, a równocześnie nie obawiali się zaangażowania w szczerą i otwartą krytykę papiestwa. Jego zdaniem Benedykt XVI w ciągu pięciu lat swojego pontyfikatu spowodował „wiele wypadków” i „zaprzepaścił wiele szans”, do których zaliczyć można, między innymi, brak zbliżenia z Kościołami protestanckimi oraz regres w dialogu z judaizmem. Wiarygodność władz Kościoła została dodatkowo osłabiona przez publiczne ujawnienie prawdy dotyczącej skandali seksualnych z udziałem duchownych. Küng uważa, że papiestwo znalazło się w krytycznym stanie i przewiduje upadek jego absolutyzmu. Dodaje jednak, że sytuacja ta nie doprowadzi do całkowitego upadku autorytetu urzędu Piotrowego, który koniec końców jest potrzebny w służbie jedności chrześcijan.

Stawi (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


abp Grzegorz Ryś - ur. 1964, arcybiskup metropolita łódzki, w latach 2011 - 2017 biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji działającego przy Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem historii Kościoła, do 2011 roku był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

WIARA BEZOBJAWOWA

Słowo, które krzepi

KIM ON JEST DLA MNIE

OGOŁOCIŁ SAMEGO SIEBIE

DAĆ LUDZIOM PRAWO DO SIEBIE


komentarzeFacebook