Na łasce przypadku?
Niektórzy myśliciele, zaprzeczając istnieniu boskiej opatrzności, używają argumentów, które swoje korzenie mają w neodarwinizmie. Błąd ten jednak pojawia się tylko wtedy, gdy ktoś w nieuzasadniony sposób wynosi argumenty biologiczne do poziomu twierdzeń metafizycznych i teologicznych.

Podczas ceremonii w Watykanie niewiele miejsca zostawia się przypadkowi, a ci, którzy organizują wydarzenia dla Stolicy Apostolskiej, doskonale zdają sobie sprawę z symbolizmu tego, co się w ich trakcie mówi i robi. Nie przypadkiem zatem podczas audiencji generalnej papieża Benedykta XVI 9 listopada 2005 roku czytano Psalm 136, który sławi łaskę Boga i uznaje stworzenie za pierwszy widzialny znak tej łaski. W swoich uwagach papież odniósł się także do Psalmu 19, według którego „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza” (Ps 19,1–2). Koncentrując się na tym, że stworzony porządek ujawnia wielkość Boga, sięgnął do komentarza ojca Kościoła greckiego, św. Bazylego (330–379), który dotyczy pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Bazyli zauważył, że mimo dowodów na stworzenie, pewni współcześni mu ludzie „ogłupieni ateizmem, który noszą w swym wnętrzu, wyobrażają sobie świat pozbawiony kierunku i porządku, jakby znajdował się na łasce przypadku”. Po zacytowaniu tych słów papież dodał, że także i dziś niektórzy ludzie „»ogłupieni ateizmem« twierdzą i starają się dowieść tego, że według myśli naukowej wszystko jest pozbawione kierunku i porządku, jakby było zdane na łaskę przypadku”.

Jak jest w zwyczaju w takich sytuacjach, Papież nie był konkretny w swym krótkim komentarzu; nie określił, kogo ma na myśli, mówiąc o „ogłupionych ateizmem”, którzy przeczą istnieniu (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


William E. Carroll - Amerykanin, doktor teologii, członek Fakultetu Teologicznego na Uniwersytecie w Oxfordzie, zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi relacji między teologią, filozofią i naukami szczegółowymi. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

BEZ MARGINESU

Czy naprawdę rozmawiam z Bogiem?

O rozwiązywaniu rzemyka

Zesłania Ducha

NOTATKI O PAMIĘCI


komentarze



Facebook