Archwium > Numer 422 (10/2008) > Kiedy się modlisz > Medytacja o Eucharystii

Medytacja o Eucharystii
Chrześcijaństwo to Ktoś do pokochania. Kapłani i pastorzy z definicji są ludźmi pochwyconymi przez Chrystusa, którzy mogą świadczyć o tym, że On jest ich wielką radością.

Nie ma nic piękniejszego, nic wyższego, głębszego ani cenniejszego nad Eucharystię. To perła Kościoła 1.

Eucharystia od samego początku zajmowała w Kościele miejsce centralne. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich opowiada, jak pierwsi chrześcijanie spotykali się po domach na łamaniu chleba (zob. Dz 2,46). Łamanie chleba to coś typowo chrześcijańskiego. Niektórzy ojcowie Kościoła twierdzili, że Eucharystia formuje Kościół i pozwala mu trwać. Sobór Watykański II powie, że jest ona „źródłem i zarazem szczytem [fons et culmen] całego życia chrześcijańskiego” 2. Papież Jan Paweł II swoją encyklikę rozpoczął słowami: „Kościół żyje dzięki Eucharystii” (2003).

Nie są to żadne abstrakcyjne spekulacje. Sam Jezus mówi: „Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6,53). Kościół bez Eucharystii jest martwy. I nie są to ani symboliczne, ani metaforyczne stwierdzenia Jezusa, ponieważ pozwala On tym słowom trwać w ich szokującym realizmie, nawet jeśli w rezultacie wywołują poważny kryzys u słuchaczy. Jak można pić Jego krew? Picie krwi było w Izraelu zawsze haniebnym wykroczeniem. Przecież krew decyduje o życiu, a człowiek nie może czynić siebie panem życia. Jednak gdy chodzi o życie Boże, to owszem – może, a nawet musi. Inaczej nie będzie miał życia w sobie. Ludzie uważają jednak za zbyt trudne to, co Jezus im mówi – On zapewne &b (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wilfried Stinissen OCD - ur. 1927 - zm. 2013, karmelita bosy, doktor filozofii, znany w całej Skandynawii rekolekcjonista, autor licznych artykułów i książek poświęconych życiu wewnętrznemu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Pozwól ciału modlić się

Powołanie Piotra

Ja nie umieram - wstępuję w życie

Powołanie Piotra

Kult Maryi


komentarzeFacebook