Świętość ludzkiej seksualności
Nie da się używać płciowości jako zespołu instrumentów bez konsekwencji odnoszących się do osoby. Poprzez płciowość bowiem można wyrażać miłość i głęboko jednoczyć się z inną osobą, ale można też wyrażać nienawiść i głęboko uwłaczać godności innej osoby.

Doświadczenie ludzkiej płciowości obecne w kulturze wywołuje różne opinie 1. Z jednej strony zauważamy pozytywne jego aspekty, takie jak: piękno, romantyczne uczucia, przyjemność, zjednoczenie w miłości, przekazywanie życia, więzi rodzinne itp. Z drugiej strony ludzka płciowość prowokuje także negatywne zjawiska: wstyd i zażenowanie, wulgarne żarty, pornografię, zniewolenie seksem, przemoc seksualną, niespełnienie seksualne, destrukcję życia, zdradę, zazdrość, rozpad miłości i samotne wychowywanie potomstwa itp. Ta różnorodność doświadczeń skłania człowieka myślącego do odnalezienia w nich porządkującego je sensu, prowokuje pytanie, czym jest ludzka seksualność i jaka jest jej rola w życiu człowieka.

Redukcje ludzkiej seksualności

Opis biologiczny przedstawiający budowę anatomiczną układu rozrodczego i jego fizjologię jest prawdziwy, ale niewystarczający. Nie tłumaczy on bowiem bogactwa doświadczeń ludzkiej seksualności i związanych z nim sądów wartościujących 2. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ciało opisywane trafnie przez biologię czy medycynę jest jedynie jednym z komponentów osobowego bytu. Osobę współtworzy duchowa zasada życia, nazywana przez wielu duszą nieśmiertelną. Godność osoby nie sprowadza się wyłącznie do dobra ciała, ale jest dobrem całości, jaką jest człowiek, a więc dobrem widzianym z perspektywy celu, w którym człowiek znajduje swe spełnienie jako jedność duszy i ciała. Spojrzenie na ludzką seksualność z tej perspektywy niesie wyzwania mora (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Robert Plich OP - ur. 1966, dominikanin, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, doktor teologii, wicerektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Nadmierne pożądanie dobrych rzeczy

ZŁO ZŁA

Definicja sekty

Proporcjonalizm

CZY STAĆ NAS NA WIĘCEJ


komentarzeFacebook