Archwium > Numer 414 (02/2008) > Wierność w czasach kryzysu > Eks: księża, małżonkowie i zakonnicy

Eks: księża, małżonkowie i zakonnicy
Ksiądz, małżonkowie, zakonnik lub zakonnica zobowiązali się do pewnego sposobu życia "aż do śmierci". Jednak ich koleje losu potoczyły się tak, że nie byli wierni danym zobowiązaniom. Jaki jest ich status w Kościele? Co się dzieje z ich zobowiązaniami?

Księża żyją w celibacie, ale przecież zdarza się, że jakiś ksiądz porzucił sutannę i zawarł związek małżeński, i to nie tylko cywilny, ale także kościelny. Jak to jest możliwe?

Sakrament małżeństwa jest nierozerwalny, ale przecież zdarza się, że jakieś małżeństwo rozpadło się, doszło do rozwodu cywilnego oraz do stwierdzenia nieważności sakramentu.

I ostatni, trzeci przykład. Zakonnica lub zakonnik, po wieczystych (czyli składanych aż do śmierci) ślubach zakonnych porzuca życie zakonne, uzyskuje dyspensę i zawiera małżeństwo.

We wszystkich tych przypadkach główni bohaterowie zobowiązali się do pewnego sposobu życia „aż do śmierci”. Jednak ich koleje losu potoczyły się tak, że nie byli wierni danym zobowiązaniom. Jaki jest ich status w Kościele? Co się dzieje z ich zobowiązaniami „aż do śmierci”?

Otóż, aby dobrze zrozumieć złożoność tych przypadków, musimy przypomnieć sobie kilka prawd katechizmowych dotyczących sakramentów. W Kościele sakramenty dzielimy na te, które można przyjmować wielokrotnie w swoim życiu (sakrament Eucharystii, spowiedzi, namaszczenia chorych, małżeństwo – gdy wygasło poprzednie) oraz te, które są przyjmowane tylko raz w życiu (sakrament chrztu, bierzmowania, kapłaństwa). Tych drugich nie można się wyrzec i nie powtarza się ich, ponieważ wyciskają w duszy przyjmującego niezatarte znamię. Dlatego ten, kto raz przyjął kapłaństwo, nie może z niego zrezygnować, jest kapłanem na wieki.

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomasz Wytrwał OP - ur. 1969, dominikanin, mgr teologii PAT, dr prawa kanonicznego UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Nawrócenie Szawła

Prawo do słuchania słowa Bożego

Zdradzone kapłaństwo

Małżeństwo, którego nie było

Chrzest dziecka adoptowanego


komentarzeFacebook