"Życie Duchowe"

Tematem przewodnim jesiennego numeru kwartalnika „Życie Duchowe” jest spowiedź. Przed traktowaniem tego sakramentu jako formy psychoterapii przestrzega ks. Michał Damazyn. Zarówno pomoc terapeutyczna, jak i posługiwanie sakramentalne wspierać mają człowieka „znajdującego się w pewnej życiowej bezradności”, grzech jednak to krzywda wyrządzona wobec Boga i człowieka, a nie rodzaj nierozwiązanych konfliktów psychologicznych czy zaburzeń emocjonalnych. Zdaniem Damazyna, niedobrze, gdy kapłan będący równocześnie terapeutą chce służyć konkretnej osobie na obu płaszczyznach.

Stanisław Morgalla SJ przedstawia pięć punktów ignacjańskiego rachunku sumienia: (1) dziękować Bogu za otrzymane dobrodziejstwa; (2) prosić o łaskę poznania grzechów; (3) żądać od duszy swojej zdania sprawy; (4) prosić Boga o przebaczenie win; (5) postanowić poprawę przy Jego łasce.

Czasem dochodzi, niestety, do konfliktu w konfesjonale. Z tekstu Józefa Augustyna SJ dowiadujemy się, że jeśli penitent uzna, iż zachowanie spowiednika było krzywdzące, ma prawo powiadomić o tym jego przełożonego. Trzeba przy tym pamiętać, że spowiadający kapłan może odmówić rozgrzeszenia, np. jeśli ktoś nie chce uznać za grzech czynu obiektywnie złego bądź też nie zamierza rezygnować z okazji do grzechu. Dość szczegółowo o takich sytuacjach opowiada ks. Remigiusz Sobański.

Oprócz artykułów poświęconych spowiedzi warto przeczytać świadectwo zmarłego w 2002 roku wietnamskiego kardynała Fran (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

"Życie duchowe"

"Życie Duchowe"

Życie duchowe

"Pastores"

"Życie Duchowe"


komentarzeFacebook