Piłatyzm
Jeśli współczesny chrześcijanin nie akceptuje już faktu, iż wiara objawia nam prawdę, która zobowiązuje nas do życia w tej prawdzie i tą prawdą, a co za tym idzie, do przemiany tego życia, to taka wiara staje się jedynie pewnym przyzwyczajeniem, odczuciem czy też rytuałem.

Pisząc w roku 1991 słowo poprzedzające do książki Petera Berglara pt. Petrus, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary Joseph kardynał Ratzinger (dzisiaj papież Benedykt XVI) zwrócił uwagę na bardzo istotny problem drążący chrześcijaństwo oraz Kościół współczesny, polegający na tym, że „prawda” i „fałsz” jako kategorie filozoficznego myślenia oraz życia religijnego są permanentnie negowane. Ubolewa on nad tym, że obecnie przeżywamy tryumf słów Abelarda utożsamiających wiarę jedynie z prywatnym mniemaniem człowieka. Konsekwencją tego jest twierdzenie, że każde mniemanie oraz każdy pogląd prywatny w wierze i o wierze są prawdziwe. Wiara traci w ten sposób wartość obiektywizmu. Peter Berglar, do którego książki odniósł się Ratzinger, porównuje ową przenikającą współczesne dusze ludzkie tendencję z wirusem, który rujnuje system rozeznania prawdy absolutnej, a jego szkodliwe działanie skłania człowieka do absolutyzacji własnego, nie zawsze poprawnie uformowanego sumienia, do absolutyzacji własnych mniemań i poglądów, własnego zdania czy nawet własnego widzimisię. Wówczas indywidualnemu sumieniu przypisuje się prerogatywy najwyższej instancji osądu moralnego, która ma kategorycznie i nieomylnie decydować o tym, co uznajemy za dobre, a co za złe. Ową rujnującą dzisiejsze chrześcijaństwo oraz Kościół tendencję nazywa Peter Berglar „piłatyzmem”.

Joseph kardynał Ratzinger zauważył, że pojęcie „piłatyzmu” dotyka bezpośrednio (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


ks. Artur Żuk - ur. w Głogowie na Dolnym Śląsku, dr teologii dogmatycznej, zajmuje się teologią małżeństwa i rodziny, mieszka i pracuje w Niemczech. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Las spoczynku

Nienawidzić ojca i matkę?

Amerykańscy trapiści

O JĘZYKU BOGA

TRAUMA OŻYWIONA


komentarzeFacebook