Twarz Boga
Kobiecość jest jedną wielką przypowieścią i jak każda przypowieść podlega interpretacji. Można widzieć w niej jedynie zagrożenie i sferę nieczystości, a można dzięki jej doświadczaniu dotknąć Boga, Jego wiekuistej potęgi i Bóstwa.

Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Sprawcę. (Mdr 13,5)

Jako kobieta i teolog sięgam często po opracowania z nurtu teologii feministycznej. Niestety, odnoszę wrażenie, że wiele tych publikacji dotyczy raczej tego, co Biblia, Tradycja i klasyczna teologia mówią o kobiecie i czy jest to słuszny obraz, a zagubiło podstawowe pytanie swojej dziedziny: Kim jest Bóg? Nie ukrywam, że właśnie to odkrycie rozczarowało mnie do części teologii feministycznej, a jednocześnie zainspirowało do postawienia pytania: Co ja, jako kobieta, mówię o Bogu? I to nie tyle językiem, ile swoim sposobem przeżywania człowieczeństwa.

Problem, który się tu nasuwa jako pierwszy, to kwestia istnienia podstaw teologicznych do tego typu poszukiwań. Przecież Bóg nie ma płci, w jaki więc sposób może o Nim mówić kobiecość lub męskość? Warto sięgnąć do opisu stworzenia człowieka. Czytamy w nim: „Stworzył więc Bóg człowieka, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Tekst jest nasycony wieloma wątkami teologicznymi, ale chciałabym skupić się na jednym. Autor natchniony, pisząc o Bożym obrazie w człowieku, nie pisze: „mężczyznę lub niewiastę”, ale używa łącznika: „mężczyznę i niewiastę”. Sugeruje to, że pełnia Bożego obrazu w człowieczeństwie wyraża się na drodze wzajemnego dopełnienia się męskości i kobiecości, a także, że oba te sposoby przeżywania człowieczeństwa są objawieniem wiekuist (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Elżbieta Wiater - ur. 1976, absolwentka historii na UJ i teologii na PAT, obecnie pisze doktorat z teologii biblijnej, redaktor naczelny pijarskiego kwartalnika młodych "eSPe", publikowała w "Liście", "Azymucie", "Posłańcu" i "eSPe", mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Sprawiedliwy, odważny, obecny

Jerzy

Jesteśmy wolni...

Niewidzialni katolicy

ZANIEŚĆ INNYCH W WIERZE


komentarzeFacebook