Granica konfesjonału
Pwt 6,2-6 Ps 18 Hbr 7,23-28 Mt 12,28b-34

Historia Izraela jest dramatyczna i skomplikowana. Poczynając od wyjścia z Egiptu, aż do dziś ten lud nie zna spokoju. Najpierw czterdziestoletnia wędrówka po pustyni, później szereg wojen bratobójczych, a potem kolejne niewole: asyryjska, babilońska, rzymska...

Nasze życie też jest skomplikowane. Co prawda, wyszliśmy z Egiptu (zostaliśmy ochrzczeni), ale wciąż stoi przed nami wiele życiowych wyzwań. Być może ktoś z nas się błąka po pustyni (jest zdezorientowany i pełen rozterek), ktoś inny doświadcza „bratobójczej wojny” (przeżywa wewnętrzne rozdarcie), a jeszcze inny trafił do niewoli grzechu i musi codziennie „płacić daninę” własnemu grzechowi...

Co robić, jeśli już od dłuższego czasu wałęsam się po pustyni i nie mogę znaleźć wyjścia? Co robić, jeśli duszę się w niewoli grzechu i zaczynam nawet wątpić w wyzwolenie? Co, jeśli to zło, które jest we mnie, zdaje się ode mnie mocniejsze?

Zło, które jest w nas, jest rzeczywiście mocniejsze od nas, podobnie jak Asyria była mocniejsza od Izraela. I nie jest wykluczone, że jeśli zechcesz o własnych siłach pokonać zło, to spotka cię los Sedecjasza, króla Judei, który też kiedyś chciał o własnych siłach pokonać Imperium Babilońskie, i w konsekwencji sam poległ, a swój kraj oddał w niewolę...

Czy jest jakaś Siła, która pozwoli nam wyjść z pustyni, przezwyciężyć wewnętrzne rozdarcie, opuścić niewolę? Czy jest szansa na pokonanie Imperium Grzechu?

„Słuchaj, Izraelu! – mówi dziś Chrystus. – Będziesz miłował Pana, Boga twego, całym swoim sercem, całą swoją duszą...”. Miłość jest w stanie ocalić serce, uczynić je całym. Dopóki serce jest pokawałkowane, dopóty będzie ono łatwym łupem naszego wroga. Otwórz się więc na miłość Boga i zacznij sam(a) kochać!

Miłość – jeśli jest prawdziwa – wymaga przejrzystości. Jeśli chcesz zwyciężyć, przyznaj się do własnego grzechu. Żaden grzech nie zabije miłości, ale zatajenie grzechu może ją zniszczyć. Niepozorny konfesjonał jest w rzeczywistości tą granicą, za którą kończy się pustynia, a zaczyna się Ziemia Obiecana, kończy się mrok rozterek, a zaczyna się Światło Nadziei, kończy się Imperium Grzechu, a zaczyna się Królestwo Boże.

     


zobacz także

Wszystkim dla wszystkich

TEGO PANU NIE POKAŻĘ...

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości...

"Nie mam się z czego spowiadać"

ŚWIADECTWO


komentarzeFacebook