Wspólnota wspólnot
Warto zabiegać, by parafia tworzona jako wspólnota wspólnot mogła się stać miejscem spotkania, doświadczenia wiary, wzajemnej modlitwy. Środowiskiem, w którym ludzie będą się znali, troszczyli się o siebie wzajemnie i uczyli współpracy.

Już się wydawało, że parafia może się stać przeżytkiem. Uległy bowiem osłabieniu tradycyjnie z nią związane społeczności lokalne, a zatem trwałe zbiorowości ludzkie, w których zaspokaja się podstawowe potrzeby w oparciu o wspólny teren zamieszkania, przeważają styczności „twarzą w twarz”, i w których wyraźna jest wspólna tradycja. Rozumiemy, że społeczność lokalna realizuje się w ramach wsi i miasta.

Społeczność lokalna — podstawa parafii

Tradycyjnym wyróżnikiem wioskowej społeczności lokalnej było gospodarstwo chłopskie. Od dwóch, trzech pokoleń wieś staje się coraz mniej atrakcyjna. Jest tu ciężka praca, ale i niepewność rezultatu; do niedawna także była niepewność co do trwałości gospodarki rodzinnej. Państwo „ludowe” stwarzało narzędzia ekonomiczne sprzyjające rezygnacji rolników z gospodarki oraz utrudniało obrót ziemią. Towarzyszyła temu propaganda: że wieś jest ośrodkiem zacofania; że chłopskość jest cechą pejoratywną, a nawet wstydliwą; że awans społeczny dokonuje się przez odejście ze wsi. Zwłaszcza w latach 50. i 60. gloryfikowano proces industrializacji i urbanizacji. Stąd ucieczka ludzi ze wsi do miasta: przede wszystkim młodych, lepiej wykształconych i bardziej przedsiębiorczych. Prowadziło to do społecznej degradacji wiejskich społeczności. Rosła kategoria chłoporobotników. Migracje rozbiły życie społeczne wsi: zabrakło liderów (bo kandydaci na nich wyjechali), osłabło życie kulturalne (bo zaczęto je realizować w pobliskim m (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Andrzej Potocki OP - ur. 1947, dominikanin, dr teologii, dr hab. socjologii religii, wicerektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, profesor UKSW w Warszawie, kierownik Katedry Socjologii Edukacji i Wychowania, autor 7 książek i ok. 170 artykułów, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Czy biskupi się mieszają?

NA PEWNO POWRÓCI

Egzotyczny barok

ŻYCIE DANE W MIŁOŚCI

SKOK W PRZEPAŚĆ CZY CHODZENIE PO LINIE?


komentarzeFacebook