Nierozerwana sieć
Niemiecki charakter i "protestancka" wrażliwość papieża naukowca powodują, że nie jest on myślicielem typu "ja mam rację, ty masz rację", ale reprezentuje on ekumenizm na zasadzie "ja nie mam racji, ty nie masz racji", wskazując, że obydwie strony powinny przezwyciężyć braki, ucząc się nawzajem od siebie.

Nie należy się spodziewać ekumenicznej bierności ze strony Benedykta XVI. Można wskazać krótkie, wstępne, ale programowo ważne stwierdzenia świadczące o tym, że nowy papież chce, by ekumenizm, stosunki katolicko– –żydowskie oraz dialog międzyreligijny i międzykulturowy stały się ważnymi tematami jego pontyfikatu. Już samo przypomnienie Benedykta XV (1914–1922), który wraz ze św. Benedyktem (ok. 480–547), z racji wyboru imienia wyznacza model programowy, wskazuje na wyraźną świadomość niebezpieczeństw związanych ze zderzeniem cywilizacji (choć oczywiście należy mieć nadzieję, że nowemu pontyfikatowi będzie dane błogosławieństwo bardziej wymiernych sukcesów na polu szerzenia pokoju w świecie, niż stało się to udziałem papieża w czasie I wojny światowej).

W przemówieniu wygłoszonym do kardynałów w dzień po swoim wyborze Benedykt XVI podkreślił oświecającą i jednoczącą moc Chrystusa, o której powinni świadczyć Kościół i papież. Akcentowanie wtórnego charakteru możliwości Kościoła i papieża oraz ich jednoczącej roli w dużej mierze stanowi owoc ekumenicznego dialogu.

Wskazanie na permanentną aktualność II soboru watykańskiego również nastąpiło w kontekście ekumenicznym. Kwestie te poruszył papież 25 kwietnia 2005 roku podczas uroczystości w bazylice św. Pawła, ale także dzień wcześniej podczas homilii inauguracyjnej. Celowo niejednoznaczny fragment wypowiedzi Benedykta sugeruje, że sieć Kościoła (J 24), choć postrzępiona, podarta, słaba i w niekt&o (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Richard Schenk OP - dominikanin, teolog i filozof, studiował w USA i w Niemczech, był wykładowcą Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, obecnie wykłada w Dominican School of Philosophy and Theology w Berkeley (USA), jest członkiem European Academy of Sciences and Arts (Salzburg), głównym obszarem jego badań jest antropologia filozoficzna i teologiczna oraz pluralizm religijny. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

PRAWDZIWA WOLNOŚĆ

Modlitwa ubóstwa

HEJ, MAŁODUSZNI

Zapasy

Człowieczeństwo Jezusa


komentarzeFacebook