Archwium > Numer 389 (01/2006) > Watykan o homoseksualistach > Kandydaci do kapłaństwa a homoseksualizm

Kandydaci do kapłaństwa a homoseksualizm
Odmawiając święceń kapłańskich osobom uwikłanym w akty homoseksualne, Kościół nie tylko broni ich potencjalnych ofiar, ale także ich samych przed popadaniem w konflikty z sumieniem i prawem.

Kapłaństwo nie należy do praw człowieka. To powołanie i łaska. Warunkiem otrzymania święceń kapłańskich jest współpraca z otrzymaną łaską, czyli dorastanie do tej dojrzałości, która jest konieczna do wiernego wypełniania posługi kapłańskiej. Kryteria tej dojrzałości wyznacza Kościół. W dniu 29 listopada 2005 roku z polecenia Benedykta XVI ogłoszona została Instrukcja Kongregacji Wychowania Katolickiego na temat zasad przyjmowania do seminariów duchownych oraz warunków dopuszczania do święceń osób borykających się z trudnościami o podłożu homoseksualnym. W Instrukcji czytamy, że

zawiera ona normy dotyczące konkretnej kwestii, która pod wpływem obecnej sytuacji stała się bardziej nagląca, to znaczy: czy dopuszczać do seminarium i do święceń kandydatów wykazujących głęboko zakorzenione tendencje seksualne?

Odpowiedź jest jednoznaczna:

 

[Kościół] nie może dopuszczać do seminarium ani do święceń duchownych tych, którzy praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają tak zwaną „kulturę gejowską”.

Normy i zakazy nie odnoszą się tylko do ludzi z trudnościami homoseksualnymi. Kościół nie przyjmuje do seminarium także innych kandydatów, na przykład tych, którzy nie zdali matury, mają poważne problemy zdrowotne albo przeżywają problemy z alkoholem czy nar (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Marek Drzewiecki - ur. 1954, kapłan diecezji radomskiej, dr psychologii, adiunkt UKSW, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień, krajowy duszpasterz powołań, dyrektor radomskiego telefonu zaufania, opublikował kilkanaście książek z zakresu psychologii. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Drogi krzyżowe

Nie stawiajcie oporu złemu

Chciał iść i szedł

HERETYCY

Czego się boją misjonarze


komentarzeFacebook