Archwium > Numer 388 (12/2005) > Monolog czy dialog > Szacunek dla wartości religijnych

Szacunek dla wartości religijnych
Pluralizm religijny istniał od zawsze i pozostanie trwałą cechą tego świata, dopóki różnice nie zostaną wchłonięte przy końcu czasów, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

Nostra aetate, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, została uroczyście przegłosowana i przyjęta przez ojców II soboru watykańskiego 28 października 1965 roku. Było to w pewnej mierze wydarzenie zaskakujące. Po zwołaniu soboru przez Jana XXIII rozesłano do lokalnych Kościołów wstępny kwestionariusz, jednak bardzo niewielu biskupów wymieniło problematykę innych religii w swoich odpowiedziach i nie przygotowano na ten temat żadnego roboczego schematu. Sprawa znalazła się w porządku obrad zupełnie przez przypadek. Francuski rabin Jules Isaac zasugerował Janowi XXIII, że nadszedł już czas, aby Kościół wydał oficjalną deklarację przeciwdziałającą nauczaniu pogardy w odniesieniu do Żydów. Sugestia została przyjęta, a przygotowanie tekstu, który miałby być przestawiony soborowi, powierzono kardynałowi Augustynowi Bea, przewodniczącemu Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. Jednak sprzeciw wobec tej inicjatywy, zwłaszcza ze strony biskupów Bliskiego Wschodu, a następnie sugestie biskupów Afryki i Azji spowodowały poszerzenie tekstu tak, aby dotyczył nie tylko stosunku Kościoła do Żydów, lecz również do wyznawców innych religii.

Czytając ten tekst ponownie po czterdziestu latach, widzimy, że nie stracił nic na aktualności. Chciałbym zwrócić uwagę, na jak wiele sposobów ów dokument zainspirował członków Kościoła katolickiego do budowania relacji szacunku i dialogu z wyznawcami innych religii. Deklaracja nadal pozostaje stabilnym punktem odniesien (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michael L. Fitzgerald - arcybiskup, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Islamem, mieszka w Rzymie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

...I w miłość się obrócimy

Otworzyć oczy

ETACIK U PANA

TRZY PANTEONY

KRÓL JEST NAGI


komentarzeFacebook