Archwium > Numer 388 (12/2005) > Kontrowersje > "Będziecie świadkami Moimi"

"Będziecie świadkami Moimi"
W sierpniowym numerze "W drodze" poświęconym pokusie niewiary wydrukowaliśmy tekst Adama Kalbarczyka "Wybieram ateizm" ukazujący niewiarę jako uzasadnienie ludzkiej godności oraz odpowiedź Grzegorza Chrzanowskiego OP "Skąd wiemy, że to, w co wierzymy, jest prawdą?". Artykuł pana Kalbarczyka wywołał lawinę listów i polemik. Niektóre z nich oraz odpowiedź autora kontrowersyjnego tekstu zamieszczamy poniżej.

Dziękujemy Ci za nasze małe światło przemieszane z cieniem. (T. S. Eliot)

 

Aby odnaleźć Boga, trzeba być szczęśliwym, gdyż ci, którzy w rozpaczy wymyślają Go sobie, okazują zbytni pośpiech i za mało się starają, by odnaleźć głębię Jego palącej nieobecności. (R. M. Rilke)

O wzajemne zrozumienie

W 1913 roku Etienne Gilson w La liberté chez Descartes et la theologie pisze następujące słowa:

Stworzeniu trzeba przypomnieć, że między skończonym a Nieskończonym, którym jest Bóg, istnieje nieredukowalna różnica natury i że ową różnicę musi mieć ono zawsze w świadomości, gdy pragnie w sposób godny mówić o swym stworzycielu. Niebezpieczeństwem, które stale nam zagraża, gdy stosujemy względem Boga zasadę analogii, jest popadnięcie w antropomorfizm. Otóż dla kogoś, kto pragnie wyrobić sobie właściwy pogląd na łaskę Bożą, nadzwyczaj istotne jest odrzeć z wszelkiego antropomorfizmu własne pojmowanie natury Boga.

I taka jest istota rzeczy. W przeciwnym razie grozi nam — tzw. wierzącym — to, że spotkamy się z wyrzutem, iż propagujemy światopoglądowy infantylizm, uprawiamy życzeniową naukę, nazwaną teologią, i w efekcie rozmijamy się z ludźmi dobrej woli, którzy „religię” postrzegają inaczej niż my.

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem esej — swoiste a–cred (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Chciał iść i szedł

Widz i uczestnik

PUSTE ŁAWKI

Cisza

NADWYŻKA


komentarzeFacebook