Wybieram ateizm
Tylko ateizm zapewnia, że człowiek nie jest ułomną, słabą, grzeszną, wygnaną z raju istotą, marną kopią ideału, ale istnieniem wyjątkowym dzięki swemu mózgowi i funkcjonującej w nim psychice, odróżniającej nas znacząco, choć nie radykalnie, od innych zwierząt.

Bezwyznaniowość i ateizm filozoficzny

Kiedy mówi się o ateizmie, należy pamiętać o wieloznaczności tego pojęcia. Ateizm jest bowiem rozumiany m.in. jako zespół twierdzeń filozoficznych, jako światopogląd, jako postawa życiowa oraz stosunek do religii. Ateizm, który obejmuje wszystkie te elementy, występuje przynajmniej w dwu postaciach, analogicznie zresztą do dwu postaci religijności.

Pierwszy typ tak rozumianego ateizmu to po prostu bezwyznaniowość związana z myślową obojętnością na sprawy religijne. Ten ateizm staje się dziś coraz powszechniejszy, szczególnie w Europie Zachodniej. Jest to novum w ludzkiej kulturze, bo od czasów archaicznych po współczesne ludzkie społeczeństwa były religijne. Można także mówić o bezrefleksyjnej religijności. Zarówno taki ateizm, jak i taka religijność przyjmowane są przez ludzi na zasadzie tradycji środowiskowej, w szczególności rodzinnej, jako efekt wychowania i / lub indoktrynacji.

Drugi typ ateizmu (ateizm filozoficzny) to świadomy wybór postawy i światopoglądu, które nie przyjmują istnienia Boga jako bytu realnego, obiektywnego i autonomicznego. Taki typ ateizmu w kulturze europejskiej pojawił się dopiero w czasach oświecenia i był skutkiem krytycznej myśli filozoficznej. Porównywalna do niego religijność to poprzedzone refleksją przyjęcie światopoglądu teistycznego i świadome zaangażowanie się w życie religijne. Taka religijność i taki ateizm wymagają wyboru poprzedzonego krytycz (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Adam Kalbarczyk - ur. 1967, mąż i ojciec, dr nauk humanistycznych, adiunkt UMCS w Lublinie, polonista, pisarz, poeta, krytyk literacki. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Myślenie zbliża

PIĘTNAŚCIE MINUT

KAŻDA KSIĄŻKA JEST JAK WSTĄPIENIE DO ZAKONU

Rozczarowani i obdarowani

Zrozumieć znaki


komentarzeFacebook