Archwium > Numer 368 (04/2004) > Glossy do rozmowy > Chrześcijaństwo w duchu tego świata

Chrześcijaństwo w duchu tego świata
Dyskusje wokół Ruchu Wiary i związanych z nim Kościołów nie są problemem na linii spotkania katolików i protestantów. Problem leży na granicy między autentycznym chrześcijaństwem a okultystyczno-gnostycznymi bezdrożami New Age.

„Nasza wspólnota charyzmatyczna rozeszła się w trzech kierunkach. Jedna grupa po latach wróciła do Kościoła katolickiego. Druga grupa przyłączyła się do Kościoła zielonoświątkowego. Trzecia to ta, w której jestem obecnie pastorem”. Ta sytuacja powtórzyła się dziesiątki razy w Polsce lat 90. Katolickie grupy o duchowości charyzmatycznej, zwykle wywodzące się z Ruchu Światło–Życie albo z Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, przechodziły w ciągu kilku lat typową wędrówkę duchową: odseparowanie najpierw od macierzystego ruchu kościelnego, potem od parafii lub duszpasterstwa, z którym były związane, wreszcie — od Kościoła katolickiego.

Rezultatem tego procesu było w wielu wypadkach powstanie tzw. wolnego Kościoła, czyli prawnie zarejestrowanej wspólnoty religijnej nienależącej do żadnego z tradycyjnych wyznań chrześcijańskich. Problem omawiany w wywiadzie z Wojciechem Włochem jest więc szerszy i aktualny do dziś w wielu miastach w Polsce: w Krakowie, we Wrocławiu, Warszawie, Kaliszu, Gdyni, Koszalinie, Nowym Sączu, Poznaniu, Lublinie, Kielcach i wielu innych większych i mniejszych ośrodkach całego kraju. Tym bardziej warto więc poznać duchowość ukształtowaną w ten sposób i pokusić się o jej ocenę.

Godne pochwały

Najpierw podkreślę pozytywne elementy wskazane w rozmowie przez Wojciecha Włocha. Na pewno godna pochwały jest ambicja powracania do korzeni chrześcijaństwa, tak by „cała teologi (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Andrzej Siemieniewski - ur. 1957, ksiądz, święcenia kapłańskie otrzymał w 1985 roku, prof. dr hab., wykłada teologię duchowości na PWT we Wrocławiu, autor wielu książek, m.in. Na skale czy na piasku? - katolicy a Biblia oraz Wiele ścieżek na różne szczyty - mistyka religii, mieszka we Wrocławiu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Dar nieustannej Pięćdziesiątnicy

O diable dziś

Powszechny nie znaczy otwarty

ZARAŻENI GRZECHEM

Liczyć na moc Ducha


komentarzeFacebook