Archwium > Numer 365 (01/2004) > Rozmowy w drodze > Nadzieja dla współczesnej kultury

Nadzieja dla współczesnej kultury
Chrystusowe pytanie skierowane do Piotra: "Czy Mnie kochasz?", jest istotą chrześcijaństwa. Reszta jest dodatkiem lub skutkiem odpowiedzi.

W jaki sposób określiłby Ksiądz współczesną kulturę?

Definiować się nie ważę. Przede wszystkim dlatego, że podstawowym wyznacznikiem współczesnej kultury jest pluralizm. Jest ona niebywale złożona, nie istnieje prosty sposób jej opisu, jest pluralistyczna i pluriformiczna we wszystkich możliwych sensach tego słowa, tzn. specyfikuje ją geografia, polityka, geopolityka, różny stopień zaawansowania cywilizacyjnego rozmaitych ludów i narodów, wielkie religie, różne systemy i synkretyzmy, jest to złożone i skomplikowane zjawisko w dobie globalizacji — jeśli myśleć o całym świecie. Kultura, którą określamy mianem chrześcijańskiej, jest ciągle ważna, ale nie dominująca.

Jakie zatem jest miejsce i rola kultury chrześcijańskiej w kulturze powszechnej?

Świat kultury to wytwory osobowego działania człowieka. Kultura chrześcijańska to jest ten kształt powszechnej kultury — czyli tego, wśród czego człowiek żyje, co tworzy, w dziedzinie nauki, sztuki, codzienności — który swoje inspiracje czerpie z chrześcijańskiego myślenia o życiu, o człowieku, o świecie. Jest to kultura tworzona w kręgu promieniowania wiary chrześcijańskiej, wiary w to, że Bóg jest miłością, że interesuje się tym światem, że stał się człowiekiem, że umarł za nas i dla nas na krzyżu, że zmartwychwstał, zesłał Ducha Świętego, dał Kościół, że powołaniem człowieka jest wspólnota z&n (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jerzy Szymik - ur. 1953, kapłan archidiecezji katowickiej, teolog i poeta, prof. nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, jest członkiem watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor przeszło 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych m.in. "Czułość, siła i drżenie", "Teologia na usługach wiary, bliższa życiu? w 30 lat później", "Chodzi o Boga". Mieszka w Katowicach i Pszowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Ku chrystokształtności kultury

Iść z Nim do Emaus

OJCZYZNA PIĘKNA

Jasność z krzyża

Wiersze


komentarzeFacebook