Zawód: teolog
Nikt nie może uprawiać teologii jako zbioru swoich tylko poglądów, ale musi być świadom, że pozostaje w szczególnej łączności z tym posłannictwem Prawdy, za którą odpowiedzialny jest Kościół (RH 19).

Teolog na uniwersytecie

Jak Ksiądz Dziekan czuje się na uniwersytecie jako teolog?

Bardzo dobrze. Od kilku już lat przekonuję się o życzliwości środowiska uniwersyteckiego dla teologii i teologów. Jestem świadomy specyfiki swojej misji w tym środowisku i widzę sens swojej obecności w nim. Z obecności teologa na płaszczyznach uniwersyteckiej i kościelnej wynikają różne konsekwencje, ostatecznie jednak łączą się one w tym, co jest wspólne zarówno dla misji uniwersytetu, jak i misji Kościoła, czyli w służbie prawdzie.

Czy nie istnieją napięcia wynikające z różnicy paradygmatów w poszukiwaniu prawdy na uniwersytecie i w Kościele? Paradygmat akademicki można by określić jako intelektualno–krytyczny, kościelny zaś jako ewangelizacyjny.

Można mówić o komplementarności czy harmonii tych dwóch czynników. Uniwersytet daje teologowi wolność w poszukiwaniach badawczych. Bez niej teologia byłaby jedynie nieustannym komentowaniem oficjalnie głoszonych tez i prawd wiary. Ponadto zagadnienia związane z istnieniem i rozwojem takich dyscyplin, jak antropologia, socjologia, biologia, psychologia i inne nauki społeczne stanowią wyzwanie dla współczesnej teologii i teologa jako naukowca. Ewangelizacja potrzebuje krytycznej i rzetelnej teologii. Jeżeli opierałaby się tylko na przekazie teologii „z niższej półki”, teologii „komentatorskiej”, nie mogłaby sp (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Paweł Bortkiewicz TChr - ur. 1958, chrystusowiec, prof. teologii moralnej, etyk, autor książek i artykułów z zakresu bioetyki i myśli Jana Pawła II, dziekan Wydziału Teologicznego UAM, mieszka w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

On jest Skałą

Dramat aborcji a sakrament pokuty

Nauczyciel czy uczeń?

Kradzież myśli

Świadectwo życia


komentarzeFacebook