Jaki wiek święceń?
Publikacje z marcowego numeru ?W drodze? na temat dzisiejszych problemów księży i przygotowania do kapłaństwa zachęcają do kontynuowania tego tematu. Podsuwają pytanie, czy młody człowiek nie zostaje kapłanem za wcześnie, nim dojrzeje i nauczy się dźwigać trudy życia. Może potrzebny byłby inny model drogi do kapłaństwa?

We współczesnych dyskusjach o modelu kapłana powtarzają się dwa stanowiska. Pierwsze z nich charakteryzuje się chęcią poprawienia i udoskonalenia stanu obecnego: przez solidniejszą formację seminaryjną, dodatkowe praktyki, lepszą współpracę kapłanów ze świeckimi itp. Zasadniczo jednak akceptuje się model obowiązujący. Postawa druga polega na kontestacji istniejącego modelu i szukaniu innego, np. wzorowanego na strukturach obecnego społeczeństwa. Tu zaliczyć można żądanie wprowadzenia kapłaństwa kobiet. Istnieją wreszcie propozycje pośrednie, np. zniesienie celibatu, ale w ramach obecnej struktury i duchowości.

Te postawy, choć sprzeczne, mają cechę wspólną. Jest nią odnoszenie się przede wszystkim do zastanego — powiedzmy potrydenckiego — sposobu życia i formacji duchownych. Można w nich dostrzec również zdeterminowanie przez problemy doraźne. Tymczasem szukając czegoś, co by odpowiadało potrzebom nadchodzących czasów, trzeba uwzględnić uniwersalne cechy kapłaństwa i jego strukturę z początków Kościoła, unikając zbędnego uzależnienia od modelu z ostatnich stuleci.

Konstytutywne i wtórne cechy kapłaństwa

Krokiem wstępnym niech będzie wskazanie w obecnym modelu cech koniecznych i trwałych oraz cech wtórnych, choć nieraz z tymi pierwszymi mocno zrośniętych. Do trwałych, zakorzenionych w Nowym Testamencie cech sakramentu kapłaństwa należy na pewno specjalna więź z Chrystusem, zadanie sprawowania sakramentów i gł (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michał Wojciechowski - ur. 1953, teolog świecki, biblista, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warmińsko?Mazurskiego, autor licznych artykułów publicystycznych, także w prasie świeckiej. Mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

PIĘKNO PUSTYCH SEMINARIÓW

"Błogosławione marnowanie", "Co nas łączy?", "Rachunek sumienia", "Fronda", "Pastores", "Życie Duchowe"

W szponach mafii

Wstydliwa fotografia

Ofiara Abrahama


komentarze



Facebook