Archwium > Numer 351 (11/2002) > Dojrzałość do kapłaństwa > Kościół powołuje prezbiterów

Kościół powołuje prezbiterów
Pytania o formę obecności i służby prezbiterów w Kościele stawiane są coraz częściej. Ich pojawianie się powinno być odczytywane jako sygnał potrzeby tkwiącej głębiej.

Z zainteresowaniem przeczytałem propozycję Michała Wojciechowskiego, ponieważ stanowi ona przykład poważnego myślenia o miejscu i roli prezbiterów w Kościele. Trzeba jednak zauważyć, że z racji zwięzłości tekstu zawarty w nim pomysł dochodzi do głosu jedynie bardzo szkicowo. Poproszono mnie o komentarz z perspektywy eklezjologicznej. Odniosę się w związku z tym do dwu kwestii: możliwości wprowadzenia w życie Kościoła proponowanej przez Wojciechowskiego wizji prezbiteratu i trudności, które w realnym stanie świadomości i działania Kościoła muszą się w związku z tym pojawić. Mój komentarz również będzie jedynie szkicowy, ponieważ całości tej bardzo złożonej problematyki nie da się przedstawić w jednym zwięzłym tekście.

1. Pierwsze pytanie brzmi, jakich ludzi wolno Kościołowi ustanawiać prezbiterami. Szczegółowe odpowiedzi na takie pytanie można znaleźć w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kanony 1024–1052) i w dokumentach współczesnego kościelnego nauczania. Dokumenty te z natury rzeczy formułują wymagania konieczne, pozostawiając tym samym znaczną przestrzeń swobodnej decyzji biskupów co do tego, kogo rzeczywiście powołają do prezbiterium. Także przepisy szczegółowe dotyczące zasad działania seminariów nie wykluczają przygotowania do kapłaństwa na innej drodze, a raczej wskazują wynikającą z doświadczenia Kościoła drogę zwyczajną. W naszym kontekście trzeba zatem zwrócić uwagę nie tyle na szczegółowe przepisy, ile r (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomasz Węcławski - ur. 1952, ksiądz, studiował w Poznaniu i Rzymie, profesor teologii fundamentalnej, prodziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, od 1997 roku członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, autor kilkunastu książek i wielu artykułów. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Podzielam troskę

Kościół w czasach barwnej szarości

Posługa Piotra i jedność Kościoła

Teologia Josepha Ratzingera

Dwanaście tez o fundamentalizmie


komentarzeFacebook