Starajcie się...
Modlitwa jest aktywną obecnością Ducha Świętego w życiu osobistym i wspólnotowym. Dzięki dyscyplinie samotności i wspólnoty próbujemy usuwać wszystkie przeszkody, które nie pozwalają nam słyszeć Bożego głosu w naszym wnętrzu.

Życie duchowe jest darem Ducha Świętego, który unosi nas do królestwa Bożej miłości. Jednak stwierdzenie to nie oznacza, że mamy biernie czekać, aż dar zostanie nam ofiarowany. Jezus mówi, byśmy starali się o królestwo. Staranie się o coś zakłada nie tylko aspirowanie, ale również silną determinację. Życie duchowe wymaga wysiłku człowieka. Siły, które będą nas ciągnęły z powrotem do świata wypełnionego troskami, nie tak łatwo pokonać. „Jak trudno jest (...) — woła Jezus — wejść do królestwa Bożego” (Mk 10,23). I aby nas przekonać o konieczności ciężkiej pracy, mówi: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24).

Dotykamy w tym miejscu kwestii dyscypliny życia duchowego. Bez niej jest ono niemożliwe. To druga strona bycia uczniem. Praktyka duchowej dyscypliny uwrażliwia nas na cichy, łagodny głos Boga. Prorok Eliasz nie spotkał Boga w potężnej wichurze ani w trzęsieniu ziemi, ani w ogniu, ale w cichym głosie (por. 1 Krl 19,9–13). Poprzez praktykowanie duchowej dyscypliny stajemy się uważni na ten głos i chętnie odpowiadamy, gdy go słyszymy.

Zazwyczaj jesteśmy otoczeni przez tyle wewnętrznych i zewnętrznych hałasów, że trudno nam usłyszeć przemawiającego do nas Boga. Często stajemy się głusi, niezdolni do rozpoznania tego, kiedy Bóg nas wzywa, i nie potrafimy zrozumieć, dokąd nas wzywa. Nasze życie staje się absurdem. W&nb (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Henri J. M. Nouwen - ur. 1932, zm. 1996, ksiądz holenderski, od lat 60. mieszkał w Ameryce. Ostatnie lata swego życia spędził wśród upośledzonych w Daybreak, kanadyjskim domu Arki koło Toronto. Autor książek "Zraniony Uzdrowiciel", "Potrzeba intymności", "Przekroczyć siebie". (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Stać się ojcem

Największa udręka świata

Modlitwa

Chwała Chrystusa

Świętość, człowieczeństwo i modlitwa


komentarzeFacebook