Wyżebrać ludzi
Ordynariusza diecezji św. Józefa w Irkucku bp. Jerzego Mazura zatrzymano 19 kwietnia 2002 roku na moskiewskim lotnisku Szeriemietjewo-2, gdy wracał z Polski do Rosji. Biskupa poinformowano, że został uznany w Federacji Rosyjskiej za "persona non grata", i anulowano jego ważną wizę pobytową. Następnie pierwszym kursowym samolotem biskupa odesłano do Polski.

Moja droga do objęcia biskupstwa w Irkucku zaczęła się od modlitwy o nawrócenie Rosji, o to, by zapanowała w niej wolność religijna. Zintensyfikowało ją poznanie tajemnic fatimskich przepowiadających nawrócenie Rosji. Była ona jednak naznaczona przekonaniem, że wolność przyjdzie dopiero po wielu latach. Tylko biskup Tokarczuk dwadzieścia dziewięć lat temu twierdził, że do początku III tysiąclecia upadnie komunizm i w Rosji będzie można głosić Ewangelię. Nigdy jednak nie myślałem, że będę to robił. W 1989 roku werbiści zorganizowali w Pieniężnie sympozjum na temat: „Chrześcijaństwo w byłym Związku Radzieckim”. Wtedy powstała myśl, by nasze zgromadzenie zastanowiło się, jaką rolę mamy do spełnienia w ewangelizacji Wschodu. Wkrótce odpowiadałem za komisję przygotowującą program działalności w byłym Związku Radzieckim. Obejmował on trzy etapy. Na pierwszym mieliśmy wrócić tam, gdzie byliśmy przed wojną, do Baranowicz. Drugim etapem miała być Rosja europejska, trzecim zaś: azjatycka część Związku Radzieckiego. Jako odpowiedzialny za program zostałem wyznaczony przez radę prowincjalną, by koordynować wprowadzanie w życie naszych zamierzeń. Miałem dużo ludzi chętnych do pomocy, ale trudno było znaleźć takich, którzy byli gotowi na stałe pracować na Wschodzie. W 1992 roku zdecydowałem, że sam wyjadę. Rozpocząłem pracę w Baranowiczach. Organizowaliśmy kolegium katechetyczne, następnie miesięcznik „Dialog”, działalność społeczną, jeden z braci architektów kierował odbudową starych oraz budową nowych obiekt&o (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jerzy Mazur - ur. 1953, wstąpił do werbistów, święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku, studiował misjologię w Rzymie, przez trzy lata pracował w Afryce, w 1992 roku wyjechał na Białoruś, w 1998 roku został biskupem pomocniczym dla administratury apostolskiej azjatyckiej części Rosji, a w 1999 roku pierwszym ordynariuszem diecezji św. Józefa z siedzibą w Irkucku. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Drodzy Czytelnicy,

W Dolinie Poległych

Zazdrość

Odcienie ciemności

BÓG NIE JEST KROWĄ


komentarzeFacebook