Jak czytać Biblię
Czytając Pismo Święte posłusznie, wewnątrz Cerkwi, odnajdując Chrystusa we wszystkim i wszędzie dostrzegając część swojej własnej historii, odnajdziemy cząstkę owej różnorodności i głębi, która znajduje się w Biblii.

Święty Tichon Zadoński piszący w osiemnastowiecznej Rosji tak mówi o naszym prawosławnym stosunku do Pisma Świętego:

Gdyby ziemski król, nasz cesarz, napisał do was list, czyż nie przeczytalibyście go z radością? Z pewnością, z wielką radością, troskliwie i uważnie. Otrzymaliście list, nie od jakiegoś ziemskiego cesarza, ale od Króla Niebios. Jednak nieomal pogardzacie takim darem, takim bezcennym skarbem. (...) Za każdym razem, kiedy czytacie Ewangelię, sam Chrystus do was przemawia. Gdy czytacie, modlicie się do Niego i rozmawiacie z Nim.

Pismo Święte powinniśmy odbierać jako osobisty list zaadresowany przez Boga do każdego z nas z osobna. Czytanie Pisma Świętego powinno być rozumiane przez każdego z nas jako bezpośredni, indywidualny dialog między Chrystusem a nami.

Dwa wieki po Świętym Tichonie, w 1976 roku, podczas Moskiewskiej Konferencji Prawosławno–Anglikańskiej właściwy stosunek do Pisma Świętego został wyrażony w innych, równie ważkich słowach. Deklaracja moskiewska podpisana także przez anglikańskich delegatów znakomicie podsumowuje prawosławne spojrzenie na Biblię:

Księgi Pisma Świętego stanowią konsekwentną całość. Są natchnione przez Boga i jednocześnie wyrażone przez człowieka. Dają autorytatywne świadectwo Bożego objawienia się — w Stworzeniu, we Wcieleniu Słowa i całej historii zbawienia. Jako takie wyrażają słowa Boga ludzkim (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Kallistos Ware - ur. 1934 roku w Wielkiej Brytanii, studiował klasykę, filozofię i teologię w Londynie i Oxfordzie, w 1958 roku przyjął prawosławie, w 1966 roku wyświęcony na kapłana, mnich w monasterze na Patmos, w 1982 roku został biskupem, ostatnio po polsku ukazała się jego książka Prawosławna droga. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

DUCH ŚWIĘTY A MY?

Moc różańca

TU I TERAZ

Stać się sobą, aby pomagać innym

Kiedy zostałem tatą


komentarzeFacebook