Archwium > Numer 346 (06/2002) > Słuchanie słowa Bożego > Prawo do słuchania słowa Bożego

Prawo do słuchania słowa Bożego
Wierni mogą prosić swojego pasterza, aby w parafii wygłaszał codziennie krótkie homilie.

Na początku dwie definicje. Pierwsza: prawem jest to, co komu przysługuje, czego może się domagać. Druga: obowiązek to powinność, czyli konieczność zrobienia bądź zaniechania czegoś wynikającego z nakazu prawnego lub moralnego. Łatwo zauważyć zależność między prawem i obowiązkiem: moje prawo do słuchania słowa Bożego rodzi u kogoś obowiązek głoszenia go.

Czy oznacza to, że wierny może domagać się od księdza proboszcza głoszenia kazań?

Poprzez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i ustanowieni ludem Bożym. Dzięki temu każdy z nas, na swój sposób, został powołany do uczestniczenia w kapłańskim, prorockim i królewskim posłannictwie Chrystusa i zgodnie ze swoją pozycją w Kościele powinien podejmować tę misję. Z tego wynika, że wierni świeccy mogą domagać się od swojego pasterza duchowych dóbr Kościoła. Przede wszystkim mogą spodziewać się, że ksiądz proboszcz będzie sprawował dla nich sakramenty i głosił im słowo Boże (por. kan. 213 KPK).

Prawo wiernych do słuchania Dobrej Nowiny rodzi u księdza proboszcza obowiązek przepowiadania podczas „wszystkich Mszy św. w niedzielę i święta nakazane odprawianych z udziałem wiernych”. Homilia w tych dniach „jest obowiązkowa i nie wolno jej opuszczać bez poważnej przyczyny” (por. kan. 767 § 2 KPK).

Co więcej. Prawodawca rozciąga obowiązek głoszenia Słowa, wprawdzie już nie tak bezwzględnie jak w niedzielę i święta nakazane, także na dni powszednie: (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomasz Wytrwał OP - ur. 1969, dominikanin, mgr teologii PAT, dr prawa kanonicznego UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Przemoc seksualna wobec dzieci

Nowe przykazania kościelne

Kto należy do rodziny?

Małżeństwo, którego nie było

Pogrzeb katolicki


komentarzeFacebook