Etyka w biznesie?
Etyka w biznesie pełni funkcję podobną do kodeksu drogowego. Nie wszyscy go przestrzegają, ale gdyby go nie było, na drogach zapanowałby chaos.

Żądza pieniądza

Dlaczego przedsiębiorcy decydują się podejmować ryzyko i ogromną, stresującą pracę, często kosztem swojego zdrowia i czasu dla najbliższych? Z chęci zysku, nazywanej dosadniej żądzą pieniądza. Dla wielu osób, w tym myślicieli katolickich, dążenie to jest podejrzane. Negowane było przez marksistów, wyśmiewane przez abnegatów, tępione przez komunistów. Jednak pragnienie wzbogacenia się jest tak powszechne i naturalne, a zarazem tak pozytywne, że można by je zaklasyfikować do cech konstytutywnych człowieka i do jednego z filarów rozwoju ludzkości. Nie oznacza to wyłączenia go z ocen moralnych, ponieważ jest kategorią ekonomiczną, jednak jego źródeł trzeba szukać w sferze ludzkiej psychiki i mentalności.

Zysk jest dobry

Co to jest zysk i co się kryje pod tym pojęciem? Nie zawsze jest to przecież pieniądz w czystej postaci. Zysk to wartość dodana, czyli różnica między tym, co firma zarabia na sprzedaży swoich wyrobów, usług, towarów lub majątku, a kosztami, które ponosi, aby móc je wyprodukować i sprzedawać. Zarabianie, czyli wytwarzanie zysku, umożliwia stabilne trwanie firmy, a poprzez jego gromadzenie także przetrwanie czasu dekoniunktury, w którym ponosi się straty. Zysk jest warunkiem każdego gospodarczego rozkwitu, motorem albo paliwem lokomotywy, która ciągnie cywilizacyjny, materialny rozwój. Dzięki niemu powstają nowe miejsca pracy i następuje awans poszczególnych społeczeństw. T (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Lech Jeziorny - ur. 1959, przedsiębiorca, menedżer, działacz gospodarczy, w stanie wojennym internowany. Ekspert Centrum Adama Smitha. Mąż i ojciec trzech córek. Mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Od sierpnia do sierpnia

SĄ PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI

Pozwól ciału modlić się

"Czy chrześcijaństwo przetrwa?", "Dramat religijny Tołstoja", "Pastores", "Życie Duchowe"

Starzeć się pięknie


komentarzeFacebook