Pamięć w Biblii
Biblia jest wielką Księgą pamięci spotkań Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Chrześcijanin i wierzący Żyd, tracąc pamięć biblijną, traci swą religijną tożsamość. Teolog chrześcijański, tracąc pamięć słów i czynów historycznego Jezusa, popada w gnozę lub ideologię.

Bóg w określonym momencie wkroczył w historię i czas, żeby zbawić człowieka. Religia historyczna jest zdana na pamięć o wydarzeniach przeszłych, w których Bóg objawił się jako Zbawca. W Starym Testamencie do takich wielkich wydarzeń należą: wyjście z niewoli egipskiej i przymierze synajskie (Wj 1–24), a w Nowym Testamencie — Jezus Chrystus, Jego słowa i czyny. W wierze i życiu ludu Bożego wspominano wydarzenia zbawcze przeszłości oraz słowa objawiającego Boga czy słowa i czyny Chrystusa. W służbie Bożej natomiast przypominanie polegało na celebrowaniu i aktualizacji wydarzeń zbawczych.

„Pamięć” — „pamiętać”

Rzeczownik „pamięć” i czasownik „pamiętać” oraz pochodne od nich należą do bardzo częstych terminów biblijnych. W Starym Testamencie wywodzą się od hebrajskiego rdzenia zkr. Odpowiednikami w Nowym Testamencie są mimneskomai (pamiętać, przypominać sobie) oraz anamnesis (pamiątka, pamięć, wspomnienie). W większości przykładów terminy te mają znaczenie świeckie, potoczne, psychologiczne. Na przykład, Józef Egipski po wyjaśnieniu snu głównemu podczaszemu dodał:

Jeśli nie zapomnisz (zkr) o mnie, kiedy będzie ci się dobrze działo, okaż mi życzliwość: wspomnij (zkr) i o mnie faraonowi, aby mnie uwolnił z tego miejsca (Rdz 40,14). (...) Przełożony podczaszych [nie dotrzymał słowa]: nie pamiętał jednak (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Józef Kudasiewicz - ur. 1926, kapłan diecezji kieleckiej, profesor biblistyki, emerytowany kierownik Katedry Teologii Biblijnej na KUL, wykładowca WSD w Kielcach, autor wielu artykułów i książek, mieszka w Kielcach. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Kamienie i łzy

okladka

WSTYD I SKANDAL

Matka na zawsze

TAJEMNICA DO GROBOWEJ DESKI


komentarzeFacebook