Zdradzone kapłaństwo
Kapłan, którzy porzucił kapłaństwo, nie popada w ekskomunikę. Powinien być ukarany suspensą.

W dniu dzisiejszym myślą i modlitwą zwracamy się w sposób szczególny ku naszym braciom w kapłaństwie, którzy przeżywają trudności w tej dziedzinie, a także ku tym, którzy właśnie z powodu kobiety porzucili posługę kapłańską. Polecamy Matce Najświętszej i Matce kapłanów oraz wstawiennictwu niezliczonych świętych kapłanów w dziejach Kościoła ich trudne chwile, które przeżywają, prosząc dla nich o łaskę powrotu do pierwotnej gorliwości 1

Jan Paweł II kieruje co roku list „do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek”. Już kilkakrotnie Papież poruszał przy tej okazji bardzo trudny problem „dotrzymania słowa danego Chrystusowi i Kościołowi” 2 przez kapłanów:

Dotrzymanie tego słowa jest równocześnie obowiązkiem i sprawdzeniem wewnętrznej dojrzałości kapłana. Jest wyrazem jego osobowej godności. To wszystko nabiera specjalnej wrażliwości wówczas, gdy dotrzymanie słowa danego Chrystusowi w świadomym i dobrowolnym zobowiązaniu się do celibatu na całe życie natrafia na trudności, gdy jest poddane próbie, gdy zostaje narażone na pokusę, co wszystko przecież nie omija kapłana, podobnie jak nie omija każdego innego człowieka i chrześcijanina. Wówczas każdy musi szukać oparcia w tym żarliwszej modlitwie. Musi z jej pomocą znajdować w sobie taką postawę pokory i&n (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomasz Wytrwał OP - ur. 1969, dominikanin, mgr teologii PAT, dr prawa kanonicznego UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Nowe przykazania kościelne

Widzialny znak niewidzialnej łaski

Kto należy do rodziny?

Pogrzeb katolicki

Przemoc seksualna wobec dzieci


komentarzeFacebook