Archwium > Numer 340 (12/2001) > X Synod Biskupów > Siłą Kościoła jest komunia

Siłą Kościoła jest komunia
Ważne jest, aby biskup miał świadomość wyzwań, na które dzisiaj napotyka wiara w Chrystusa. Nade wszystko powinien mieć odwagę głoszenia i obrony świętej doktryny, nawet jeśli to pociąga za sobą cierpienie.

Od 30 września do 27 października 2001 roku odbywał się w Watykanie X Synod Biskupów. Jego temat „Biskup sługą Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata” jest kontynuacją i syntezą trzech poprzednich spotkań zajmujących się problemami świeckich, kapłanów i zakonników. „W ten sposób zgromadzenie poświęcone biskupom dopełnia ramy eklezjologii komunii i misji” — powiedział Jan Paweł II.

W Synodzie wzięło udział 280 biskupów, w tym dziewięciu z Polski. Zabrakło jedynie przedstawiciela Kościoła z Chin. W zgromadzeniu uczestniczyło również 30 świeckich audytorów. Prace toczyły się w 12 grupach językowych.

Chociaż głównym tematem obrad Synodu było miejsce biskupa i posługa biskupów w Kościele i świecie, wiele uwagi poświęcono innym członkom Kościoła, zwłaszcza duchownym. Zastanawiano się też nad rolą posługi świeckich, pochylając się szczególnie nad rodziną oraz istniejącymi przy kuriach i parafiach grupami czy stowarzyszeniami prowadzonymi przez osoby świeckie. Przeglądając dokumenty i tematy dyskutowane w czasie Synodu, można stwierdzić, że nie istnieją sprawy, którymi nie byliby zainteresowani jego uczestnicy. Dyskutowano o terroryzmie, ubóstwie, roli kurii, kontemplacji w życiu biskupa, wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu do głoszenia Ewangelii, globalizacji, AIDS, ekumenizmie, dialogu międzyreligijnym. Liczba poruszanych zagadnień oraz odmienność zdań i spory dyskut (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Umierać po ludzku

Papieże nie spadają z nieba

Rozdawał skrzydła młodzieży

Prośba o korektę

POWIEDZ DZIECKU: PRZEPRASZAM


komentarzeFacebook