Archwium > Numer 337 (09/2001) > Szukającym pracy > Inwestować w człowieka

Inwestować w człowieka
Misją hierarchii kościelnej nie jest tworzenie instytucji, które mają zaradzić bezrobociu. Musimy inwestować w człowieka w ramach tych struktur, które już mamy - począwszy od katechezy na poziomie szkolnym, przez duszpasterstwa akademickie, przedsiębiorców i pracowników. Musimy sprawić, by ludzie obudzili w sobie energię, by chcieli sobie pomóc.

Jeszcze dwadzieścia lat temu społeczne powołanie Kościoła było jasno określone. Chodziło o zachowanie tożsamości narodowej i obronę praw człowieka. Minęły lata, przekształcił się system polityczny, sytuacja społeczna i gospodarcza. Jak zmieniły się w tym okresie zadania Kościoła?

W czasach komunizmu wymiarem społecznym działalności Kościoła była głównie walka o wolność człowieka i narodu, o prawa polityczne. Przez ten pryzmat ludzie postrzegali naszą posługę. Wiemy jednak, że były to tylko działania zastępcze, które nie należały do najważniejszych zadań. Misja Kościoła jest jedna: zjednoczyć człowieka z Bogiem, a przez to prowadzić ludzi do jedności między sobą.

Po zmianach w 1989 roku wydawało się, że Kościół będzie się mógł skoncentrować na swej podstawowej misji. Jednak 16–procentowe bezrobocie nie pozwala być obojętnym wobec wyzwań społecznych.

Niewątpliwie tak. Nie możemy przecież powiedzieć: my będziemy jednoczyć ludzi z Panem Bogiem, a wy troszczcie się o bezrobotnych. Trzeba też zdać sobie sprawę, że my, ludzie Kościoła, nie możemy robić z siebie ideologów. Powinniśmy postawić sobie pytanie, jak możemy pomóc tym trzem milionom ludzi bezrobotnych.

Misją hierarchii kościelnej nie jest tworzenie instytucji, które mają zaradzić bezrobociu. Musimy inwestować w człowieka w ramach tych struktur, które już mamy — począwszy od katechezy na poziomie szkolnym, (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Piotr Jarecki - ur. 1955, doktor nauk społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, od 1994 roku biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, przez dwie kadencje był członkiem Papieskiej Rady Iustita et pax, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Episkopatu, był wiceprzewodniczącym COMECE w Brukseli oraz Asystentem Krajowym Akcji Katolickiej. W październiku 2012 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji po tym, gdy w Warszawie spowodował kolizję drogową, prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości. W wydanym dwa dni później publicznym oświadczeniu przeprosił za ten czyn. Sąd skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Po zdarzeniu drogowym przestał pełnić obowiązki biskupa, a po wyroku Stolica Apostolska zawiesiła go w funkcjach biskupich. Napisał wtedy książkę "Podróż do siebie. Opowieść zranionego miłością". W marcu 2015 roku czasowo na nowo podjął obowiązki biskupa pomocniczego, a w listopadzie 2015 roku został trwale przywrócony do pracy w archidiecezji i ponownie objął urząd wikariusza generalnego. (wszystkie teksty tego autora)

Tomasz Jastrzębowski - ur. 1976, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dziennikarz, twórca i redaktor naczelny Magazynu Sportowego Olimpik.pl, współpracuje z miesięcznikiem "W drodze", mieszka w Warszawie. (wszystkich teksty tego autora)

Paweł Kozacki OP - ur. 1965, prowincjał polskich dominikanów, duszpasterz, przez wiele lat redaktor naczelny miesięcznika "W drodze". Mieszka w Warszawie (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

WIELKA SOBOTA/ TWARZĄ DO BOGA

Pomagać Panu Bogu

Fani chuligaństwa

Dzieci ciemności

Historia niezgody


komentarzeFacebook