Archwium > Numer 333 (05/2001) > Aby byli jedno > Posługa Piotra i jedność Kościoła

Posługa Piotra i jedność Kościoła
Senat Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zdecydował 26 lutego 2001 roku przez aklamację o nadaniu Janowi Pawłowi II tytułu doktora honoris causa. Uroczyste wręczenie tytułu odbyło się w Watykanie 26 marca. Ojciec Święty zaznaczył, że przyjął doktorat "jako znak twórczego współistnienia nauki i religii oraz owocnego współdziałania środowisk naukowych i kościelnych". Miesiąc później odbyła się na poznańskim uniwersytecie sesja naukowa pt. "Uniwersytet - Janowi Pawłowi II". Tekst zamieszczony poniżej jest jednym z wygłoszonych podczas niej referatów.

Punkt wyjścia: papieskie pytanie o posługę Piotra

Jako spadkobierca misji Piotra w Kościele użyźnionym krwią pierwszych Apostołów Biskup Rzymu pełni posługę zakorzenioną w wielokształtnym miłosierdziu Boga, które przemienia serca i rozlewa moc łaski tam, gdzie chrześcijanin poznaje gorzki smak własnej słabości i nędzy. (...)

Jako Biskup Rzymu dobrze wiem (...), że pełna i widzialna komunia wszystkich Wspólnot, w których mocą wierności Boga zamieszkuje Jego Duch, jest gorącym pragnieniem Chrystusa. (...) Modlę się gorąco do Ducha Świętego, by obdarzył nas swoim światłem i oświecił wszystkich pasterzy i teologów naszych Kościołów, abyśmy wspólnie poszukiwali takich form sprawowania owego urzędu, w których możliwe będzie realizowanie uznawanej przez jednych i drugich posługi miłości. Jest to ogromne zadanie, od którego nie możemy się uchylić i którego nie mogę wykonać samodzielnie (Jan Paweł II, Ut unum sint, nr 92–96).

Sprawa podniesiona przez Jana Pawła II w tych słowach jego ostatniej encykliki ekumenicznej (i podejmowana wielokrotnie także w innych miejscach — zwłaszcza podczas spotkań ekumenicznych w ramach papieskich pielgrzymek) jest z pewnością najwyższej wagi. Mamy dzisiaj mianowicie do czynienia z pewnym paradoksem. Moralny autorytet papiestwa i obecnego Papieża na całym świecie jest niezwykle wysoki i jako (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomasz Węcławski - ur. 1952, ksiądz, studiował w Poznaniu i Rzymie, profesor teologii fundamentalnej, prodziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, od 1997 roku członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, autor kilkunastu książek i wielu artykułów. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Dwanaście tez o fundamentalizmie

Kościół powołuje prezbiterów

Wszystko, czego chce Jezus

Teologia Josepha Ratzingera

Świadectwo wiary


komentarzeFacebook