Archwium > Numer 328 (12/2000) > Rowy i mosty w Kościele > Deklaracja, która "leży Papieżowi na sercu"

Deklaracja, która "leży Papieżowi na sercu"
Deklaracja "Dominus Iesus" zajmuje się zasadniczo dwoma problemami: w jaki sposób, wobec zróżnicowanego doświadczenia religijnego, można dziś mówić o jedyności i jednorazowości zbawczego pośrednictwa Jezusa Chrystusa? Jak należy rozumieć jedność i jedyność Kościoła? Podnosząc owe kwestie, nie tylko wyjaśnia treść wiary, ale także ukazuje perspektywy dialogu.

Kiedy nad jeziorem Genezaret zmartwychwstały Pan rozmawia ze św. Piotrem i powierza mu troskę o owce, Piotr, zauważywszy idącego za nimi Jana, pyta Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?”. Chrystus mu odpowiada: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!” (J 21,21–22).

Dokument Dominus Iesus, przypominający podstawowe prawdy katolickiej wiary, przedstawia je w związku z prowadzonym z innymi religiami i wyznaniami dialogiem. W dialogu tym chrześcijanie często stawiają pytanie o sytuację zbawczą ludzi wierzących inaczej — co z nimi będzie? Ci ostatni, wobec chrześcijańskiej wiary w jedność i jedyność zbawienia, które niesie człowiekowi Chrystus, skłonni są podejrzewać chrześcijan o ekskluzywizm zbawczy.

Trudno nie skojarzyć przesłania deklaracji Dominus Iesus i związanych z jej wydaniem reakcji z owym dialogiem, w którym Piotr zostaje wezwany do wypełnienia swojego zadania, nałożonego mu przez Pana, polegającego na umacnianiu braci w wierze i równocześnie do zdania się na plany Boże względem swojego współbrata, którego „miłował Jezus”.

Dialog, podczas którego następuje wzajemne otwarcie się na siebie partnerów rozmowy, nigdy nie był łatwą formą kontaktów międzyludzkich. Niestety, bywa on dziś niekiedy sprowadzany do narzędzia przekonywania o swojej racji.

Podstawy dialogu

Tymczase (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Piotr Libera - ur. 1951, biskup pomocniczy diecezji katowickiej, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, dr literatury klasycznej i starochrześcijańskiej, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

OTWIERANIE

153 RYBY

Z Lednicą do Ameryki

Policz gwiazdy

Prawa i dary


komentarzeFacebook