Erozja ludzkiej duszy
Osoby bierne, duchowo i profesjonalnie niezaangażowane - byty "wegetatywne" - nie wypalają się. Wypalenie dotyka tych, którzy "płoną" - są silnie zmotywowani, żyją jakąś pasją.

     


zobacz także

Test na dojrzałość

MOJE "JA" UWIELBIONE

DZIENNIK OKRĘTOWY

Mądrość Brata Mniejszego

Pomagać Panu Bogu


komentarzeFacebook