Archwium > Numer 320 (04/2000) > Granice miłosierdzia? > Gdzie miłość prawdziwa...

Gdzie miłość prawdziwa...
jeszcze raz na temat katolicko?luterańskiej ?Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu?

Ojcze Profesorze!

Pozwalam sobie napisać kilka uwag do tekstu zamieszczonego w styczniowym numerze „W drodze”. Tekst Ojca w rubryce „Szukającym drogi” nasuwa pytania czy wątpliwości, które spróbuję sformułować.

To oczywiste, że łaska usposabia do dobrych czynów i jest ich pierwszą przyczyną. W związku z tym pojawia się jednak pytanie: jak wytłumaczyć w Kościele katolickim odpusty (Rok Jubileuszowy) i modlitwę wstawienniczą?

Można oczywiście odpowiedzieć, że odpust jest wynikiem całkowitego odwrócenia się od grzechu. Postawa jest dziełem łaski. Jednak co się dzieje w przypadku, gdy odpust ofiarujemy za dusze w czyśćcu cierpiące? Przecież jest to jakieś zobowiązanie udzielenia łask według intencji proszącego, a nie odbiorcy łask. Tu też można przesuwać działanie łaski; że ta łaska była przewidywana wobec danej osoby w czyśćcu. Trochę wtedy zaczyna trącić sofistyką.

Ponadto pojawia się problem wolnej woli człowieka. To człowiek, dokonując wolnego wyboru, może przyjąć łaskę i współdziałać z nią albo ją odrzucić. I więcej, wydaje się, że człowiek — grzeszny przecież — w pewnych przypadkach współpracuje z łaską, a w innych ją odrzuca. Życie ludzkie nie jest przecież pasmem jednostajnego wzrostu ani też permanentnego sprzeniewierzania się Bogu. W tym kontekście wyjaśnienia musi doczekać się problem predestynacji, przeznaczenia. Czy jest ono efektem wolnego wyboru człowie (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.Jacek Salij OP - ur. 1942, dominikanin, duszpasterz, emerytowany profesor teologii UKSW, autor wielu książek i artykułów, mieszka w Warszawie. (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

RELIGIJNE ZOBOJĘTNIENIE

WIERZĄCY NIEPRAKTYKUJĄCY

Jak mówić o potępieniu wiecznym?

Łaska sakramentu po rozwodzie

CZY MOŻNA BYĆ ANTYSEMITĄ I CHRZEŚCIJANINEM?


komentarzeFacebook