Komunia a telekomunikacja
posłowie do telewizyjnych transmisji Mszy świętych

Msza święta to coś innego niż jej transmisja. Bezpośredni przekaz audiowizualny jest jedynie aktem komunikacyjnym między ludźmi. Sam w sobie nie może doprowadzić odbiorcy do komunii z Bogiem w tajemnicy sakramentu, która jest celem Eucharystii. Oglądanie transmisji Mszy nie stanowi więc udziału w niej — nie stanowi go tak samo, jak wysłuchanie Mszy św. w rzeczywistym miejscu jej odprawiania.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że język jest kluczem do rozumienia siebie i innych, człowieczeństwa jako wymiaru naszego bycia i kultury, wynikającej ze wzajemnego porozumiewania się ludzi. Wskazując na jego rolę, warto pamiętać o różnorodności ludzkiej mowy oraz innych form symbolicznych, np. obrazu i gestu, a także o wielości technicznych środków przekazu — mediów. Przemiany zachodzące w komunikacji międzyludzkiej odzwierciedlają zmiany w kulturze, a zarazem w fundamentalny sposób na nie wpływają. Na szczególną uwagę zasługuje kreatywna moc mediów, których odkrycia i upowszechnienie wyznaczają całe epoki w dziejach cywilizacji, determinując dominujące w nich wzory wyobraźni, myślenia i działania.

Media a religia

Zmiany związane z mediami dotyczą także religii. Wielu badaczy próbuje nas przekonać, że utrwalona pozycja monoteizmu nie byłaby możliwa bez wynalazku pisma alfabetycznego. Z kolei np. druk doprowadził do reformacji i postępującego rozłamu w chrześcijaństwie oraz osłabienia jego roli w kulturze Z (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

okladka

okladka

"Św. Jan od Krzyża wobec prawosławnej tradycji ascetycznej" ks. Piotra Nikolskiego

Litania Dominikańska

okladka


komentarzeFacebook