OJCZYZNA PIĘKNA
Prawdziwy kult chrześcijański nie może być nigdy pustym zewnętrznym rytuałem, lecz relacją z Bogiem, przylgnięciem do Chrystusa, zarówno wspólnotowym (Kościoła), jak osobistym (poszczególnego człowieka).

FOT. POLARIS / EAST NEWS


W związku z nauczaniem Benedykta XVI na temat liturgii dociera do nas wiele, sprzecznych nieraz, medialnych informacji: twarzą w kierunku wschodnim czy twarzą do ludu, Trydent czy Watykański II, nowe czy stare, reforma czy reforma reformy, łacina czy koncelebra (sic!) itp. Nie mam zamiaru tych kwestii nie doceniać – są ważne. Ale jednak drugo- i trzeciorzędne wobec istoty sprawy. Co nią jest dla Benedykta XVI? O co naprawdę chodzi Papieżowi w sprawie liturgii?

***

Idea Logosu jako ofiary niosącej w sobie najgłębszy sens dziejów świata i historii życia poszczególnego człowieka – pojednanie z Bogiem – staje się pełna (niosąca zbawczy sens) we Wcieleniu Boga, w Logos incarnatus, w Słowie, które stało się ciałem i wszelkie ciało włącza w oddawanie czci Bogu – wyjaśnia J. Ratzinger w Duchu liturgii. Logos nie jest tu (we Wcieleniu) jedynie „sensem” ukrytym poza rzeczami lub ponad nimi, ale Kimś, kto „stał się ciałem”, wszedł w ciało – w samo centrum człowieczeństwa. Tym samym wchodzi On w cierpienia i nadzieje całego stworzenia, przyjmuje je i niesie do Boga.

Moc krwi (Rz 3,25) Wcielonego Logosu jest mocą tej przemiany całej rzeczywistości ku zbawieniu, narzędziem przebłagania, usensowieniem cierpień i nadziei. A w synowskim dialogu Jezusa z Ojcem starotestamentalny obrzęd Yom Kippur przemienia się w modlitwę. Przypomnijmy: w dniu przebłagania, Yom Kippur, przebłagalnia – wieko przykrywające Arkę Przymierza, hebr. kapporeth, gr. hilasterion – była skrapiania krwią zabitych w ofierze zw (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jerzy Szymik - ur. 1953, kapłan archidiecezji katowickiej, teolog i poeta, prof. nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, jest członkiem watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor przeszło 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych m.in. "Czułość, siła i drżenie", "Teologia na usługach wiary, bliższa życiu? w 30 lat później", "Chodzi o Boga". Mieszka w Katowicach i Pszowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Jasność z krzyża

Iść z Nim do Emaus

Ku chrystokształtności kultury

Wiersze

Nadzieja dla współczesnej kultury


komentarzeFacebook