SAMOTNOŚĆ BOGA
Czy Chrystus naprawdę umierał opuszczony przez Boga? Jeśli tak, to jakie jest ostateczne znaczenie tej deklaracji Syna Bożego? I co może znaczyć, że Bóg opuścił Jezusa Chrystusa?

FOT. ARIEL KAY / IMAGE SOURCE / CORBIS


 W encyklice Fides et ratio Jan Paweł II pisze, że śmierć Jezusa jest skałą, o którą rozbija się filozofia, myśl człowieka, każdy projekt teologii budowany tylko na rozumie1. Objawienie judeochrześcijańskie utkane zostało ze słowa obietnicy. Ale wydaje się, że to słowo obietnicy w Wielki Piątek zostało roztrzaskane na drobne kawałki. Wydarzenie śmierci ponownie okazuje się silniejsze niż jakakolwiek obietnica. Nawet ze strony Tego, który w czasie swojej działalności uchodził za Bożego Pomazańca. Rdzeń tej śmierci wyraża modlitwa Jezusa: „Boże mój, Boże, czemuś Mnie opuścił…”. Te słowa umierającego Jezusa, zaczerpnięte z Psalmu 22, prowokują do postawienia wielu pytań. Przede wszystkim: Czy są to autentyczne słowa Jezusa wiszącego na krzyżu, czy też zostały Mu przypisane przez pierwszą wspólnotę uczniów? Czy Chrystus naprawdę umierał opuszczony przez Boga? Jeśli tak, to jakie jest ostateczne znaczenie tej deklaracji Syna Bożego? I co może znaczyć, że Bóg opuścił Jezusa Chrystusa?

Przywołana na wstępie uwaga błogosławionego Jana Pawła II może wskazywać, że modlitwa Jezusa na krzyżu stanowi początek dyskursu teologicznego. Teologia rodzi się właśnie tu, w skardze Jezusa na opuszczenie. Nie tylko dlatego, że śmierć jest doświadczeniem, które stawia znak zapytania przy wszystkim, co dla człowieka stanowi wartość, ale również dlatego, że teologia staje przed wydarzeniem śmierci Syna Bożego i musi, poddając się rygorowi metody naukowej, zmierzyć się z irracjonalnością tej śmierci.

Co powiedział Jezus na krzyżu

Już pobieżna lektura wszystkich czterech o (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Adam P. Błyszcz CR - ur. 1968, zmartwychwstaniec, studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

DOBRY WUJEK OD LAPTOPA

MILCZĄCA OBECNOŚĆ

ONI TEŻ SĄ KOŚCIOŁEM

KIEDY UMARŁ CHRYSTUS?

WSTYD I SKANDAL


komentarzeFacebook