Archwium > Numer 493 (09/2014) > Rozmowa w drodze > NAJMŁODSZY PRYMAS EUROPY

NAJMŁODSZY PRYMAS EUROPY
Nie możemy się obrażać na churching. Ludzie będą wybierać, gdzie chcą się modlić. Ale parafia, mimo przeżywanego kryzysu, to nadal najlepsze miejsce jednoczące wspólnotę.

.


Roman Bielecki OP, Wojciech Prus OP: Od kogo ksiądz się dowiedział o nominacji?

Abp Wojciech Polak: Byłem na spotkaniu w nuncjaturze apostolskiej. W czasie obiadu z arcybiskupem Celestinem Migliorem rozmawialiśmy jak zwykle o wielu sprawach, co nie jest niczym niezwykłym, bo kontakt sekretarza Konferencji Episkopatu z nuncjuszem jest regularny. Wspominaliśmy m.in. o 25. rocznicy wznowienia relacji watykańsko-polskich i sesji poświęconej temu wydarzeniu. W pewnej chwili nuncjusz położył na stole kopertę. Otworzyłem ją, a w środku znalazłem list z informacją, że Ojciec Święty Franciszek pragnie mnie mianować arcybiskupem gnieźnieńskim, prymasem Polski.

 

Co ksiądz poczuł? 

Że jestem za młody i nie dorastam do takiego wyboru. Zaraz potem przyszła refleksja, że za głosem przełożonych kryje się głos Boga. Przynajmniej tak mnie nauczono i tak to zawsze odbierałem. I wtedy pozostaje już tylko pytanie: Jak to podjąć? 

No właśnie, jak? 

Jestem daleki od wskrzeszania roli społecznej, jaką mieli kardynałowie Stefan Wyszyński czy Józef Glemp. To jest wielkie dziedzictwo, które na pewno nie będzie mi ułatwiało sprawowania tej funkcji. Ale to były inne czasy życia społecznego i politycznego. Także inne czasy Kościoła. Prymas był jednocześnie Przewodniczącym Episkopatu i miał specjalne uprawnienia w relacjach ze Stolicą Apostolską. Dzisiaj mamy nuncjusza, Konferencja Episkopatu ma swój statut i swojego przewodniczącego i to on jest oficjalnym głosem Kościoła. Nie mam gotowego projektu sprawowania funkcji ani tym bardziej jakiejś (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


abp Wojciech Polak - ur. 1964, doktor teologii moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, w latach 2003-2014 biskup pomocniczy diecezji gnieźnieńskiej, przez trzy lata był Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski (2011-2014); od czerwca 2014 roku jest arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim - prymasem Polski. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

NIE ZASTANAWIAM SIĘ NAD LICZBAMI

OPOWIEŚCI WIGILIJNE

Pragnienie absolutne

Duchowy gwałt

Kobieta wyzwolona... z feminizmu


komentarzeFacebook