AMEN! AMEN!
Ne 8,1-4a. 5-6.8-10 | Ps 19 | 1 Kor 12,12-30 | Łk 1,1-4; 4,14-21

Odpowiedzią na objawienie się Boga jest wiara człowieka. Izrael w swoim podejściu do wiary akcentował Prawo wyrażone w różnych zarządzeniach i nakazach, dlatego przy różnych okazjach je odczytywano.

W Księdze Proroka Nehemiasza lud, słysząc, jak pisarz Ezdrasz czyta Prawo, reaguje okrzykiem: Amen! Amen! Niech się tak stanie! Jeden ze studentów biblistyki dostrzegł w słowie „amen” ciekawy skrót trzech hebrajskich słów, które można odczytać jako wyznanie wiary: Pan króluje nad Izraelem (Adonai melek enizrael). Jest w tych studenckich poszukiwaniach głęboka intuicja teologiczna. W naszym życiu chrześcijańskim wiele razy mówimy „amen” – robiąc znak krzyża, podczas modlitwy, w czasie mszy świętej. Ale czy jesteśmy świadomi wypowiadanych słów? Czy w sercu zgadzamy się na panowanie Boga i Jego prawa w życiu każdego z nas? Amen – to krótkie, powszechnie znane słowo może być naszą głęboką modlitwą do Boga, aby wypowiedział nad nami swoje błogosławieństwo, abyśmy odpowiedzieli Bogu naszym nawróceniem i gorliwą wiarą.


Ihor Hnyus OP - ur. 1978, dominikanin, duszpasterz, mieszka we Lwowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Celsusie, nie rozpaczaj

Agresja w szkole

Przełom w duszpasterstwie małżeństw i rodzin

Lektura przed olimpiadą

AUTODESTRUKCJA


komentarzeFacebook