CHRISTUS VICTOR!
Pwt 26,4-10 | Ps 91 | Rz 10,8-13 | Łk 4,1-13

Christus Victor! Chrystus Zwycięzca! To okrzyk starożytnych chrześcijan, którzy w Jezusie z Nazaretu widzieli prawdziwe źródło nadziei i wiary we wszelkich duchowych i moralnych zmaganiach. Sam Jezus wziął na siebie nasze słabości i odniósł zwycięstwo. Kuszony na pustyni, oparł się pokusom; poddany cierpieniu na krzyżu, zmartwychwstał. Teraz żyje, aby dzielić się z nami swoim zwycięstwem nad pokusą, grzechem i śmiercią. „Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15,57).

W chwili chrztu otrzymaliśmy dar Ducha Świętego. Ten sam Duch Miłości wyprowadził Jezusa na pustynię, aby walczył o nas. Ten sam Duch Miłości wprowadził Go w tajemnicę krzyża, aby umarł za nas. I ten sam Duch Miłości wlewa w nasze serca łaskę, abyśmy stali się jednym duchem z Jezusem (por. 1 Kor 6,17).

Wielki Post ma być czasem, w którym na nowo przyjmiemy dar Bożego Ducha dającego nam zwycięstwo we wszelkich naszych utrapieniach. Modlitwa, post, dzieła miłosierdzia otwierają nasze serca na ten dar.

Zwycięstwo Boga w naszym życiu jest stopniowe, często powolne, tajemnicze, bywa, że z trudem je dostrzegamy.

Pod ziemią, na grobie św. Piotra w Rzymie starożytni chrześcijanie napisali jedno greckie słowo: Nike! Zwycięstwo!


James Brent OP - ur. 1975, dominikanin, wykładowca filozofii w zakonnym studium dominikanów i na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Mieszka w Waszyngtonie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Podróż przez piekło

Psalm (2)

ŻYĆ CUDZYM ŻYCIEM

Kościół jest wciąż w drodze?

DWIE SĄ DROGI


komentarzeFacebook