DAĆ SIĘ ZASKOCZYĆ
Dz 10,34-43 | Ps 118 | Kol 3,1-4 | J 20,1-9

Zaledwie tydzień upłynął od uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Niewiele. A jednak to w ciągu tych ostatnich kilku dni apostołowie przebyli duchowo najdłuższą drogę; taką drogę, na przejście której czasem potrzeba całego życia. Rzeczywiście, zdarza się, że trzeba całego życia, by dojść do wiary w Jezusa Zmartwychwstałego. Jedni biegną szybko, jak Jan, drudzy przypominają wolniejszego od niego Piotra. Tak czy inaczej, potrzebujemy czasu, by – gdzieś w ciszy pustego grobu – poukładać w sobie wydarzenia ostatnich dni, a przede wszystkim, by posłuchać świadectw o zmartwychwstaniu. Temu właśnie służy oktawa i cały okres Wielkanocy.

Dzień zmartwychwstania nie był paradoksalnie dla uczniów czasem odpoczynku czy biernego oczekiwania. W tym dniu wszyscy gdzieś biegną, dokądś się udają. Najpierw niewiasty – idą do grobu z wonnościami, lecz jeszcze szybciej stamtąd wracają. Potem biegną do grobu Piotr i Jan; kiedy zaś okazuje się, że grób jest pusty, wracają do Wieczernika. Dwaj inni uczniowie wyruszają do Emaus, ale wracają czym prędzej do Jerozolimy. Nie jest to więc spoczynek śmierci, w tej szalonej bieganinie objawia się Życie.

My również musimy wyruszyć i dać się zaskoczyć spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem! Nie da się takiego spotkania ani przewidzieć, ani zaplanować; jest ono za każdym razem inne, osobiste. Musimy wyruszyć drogą wiary, by także i na nas mogła się objawić moc Jego zmartwychwstania. Bo i my przeżywamy czasem nasze małe zmartwychwstania: ktoś wychodzi z nałogu, ktoś nagle się nawraca, jeszcze inny staje się nieoczekiwanie zdolny do przebaczenia…

Takie doświadczenia można porównać do spotkania niewiast ze zmartwychwstałym Panem: dokonuje się ono w drodze, jest zatem krótkie, niepełne, ale to po nim zmienia się w naszym życiu wszystko. Cuda dokonują się na drodze wiary, nie bójmy się wyruszyć.


Marcin Magdziarz OP - ur. 1975, dominikanin, absolwent farmacji na AM w Poznaniu i teologii na PAT, doktorant, mieszka we Fryburgu Szwajcarskim. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

UBÓSTWO, KTÓRE MOŻE UBOGACIĆ

Tak bardzo inaczej

Wola Boża źródłem pokoju

Szkoła właściwego życia

DLACZEGO KSIĘŻA WSTYDZĄ SIĘ BYĆ KSIĘŻMI


komentarzeFacebook