ALBO, ALBO
Państwo musi mieć jakąś wizję społecznego ładu. Nie można go budować na niespójnych kryteriach. Do tego konieczna jest określona wizja człowieka i wartości.

FOT. MADJID H. KOUIDER / PEXELS.COM


Celem Kościoła jest chwała Boża i szczęście wieczne. Celem polityki jest dobro wspólne i szczęście doczesne. Jedno drugiego nie wyklucza. Nie da się jednak, niestety, ułożyć wszystkiego harmonijnie. Istnieje bowiem nieusuwalne napięcie między naturą i łaską. Nie musi być ono negatywne, wręcz przeciwnie, może być to napięcie inspirujące oraz życiodajne.

 

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michał Mrozek OP - ur. 1975, dominikanin, doktor teologii, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Powrót do domu

Bezcenna perła

Świętość pośród ludzkich spraw

ŚWIADOMIE I DOBROWOLNIE

ON JEST PIERWSZY. NIE JA


komentarzeFacebook