TO, CO NAJWAŻNIEJSZE
Lb 6,22-27 | Ps 67 | Ga 4,4-7 | Łk 2,16-21

Każdy rozpoczynający się rok prowokuje do myślenia o przyszłości, układania planów na najbliższe miesiące czy też podejmowania szczególnego rodzaju postanowień. Powinien też być okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za dar czasu, a także sposobnością do tego, aby na nowo odkryć jego prawdziwą wartość w naszym życiu.

Przyglądając się postawie Maryi, możemy się od niej wiele nauczyć. W dzisiejszej Ewangelii św. Łukasz pokazuje ją jako osobę, która w swoim sercu zachowuje i rozważa słowa oraz wydarzenia. To coś znacznie więcej niż tylko pamiętanie wypowiadanych słów, czy też wspominanie tego, co minęło. Przechowujemy w pamięci rzeczy najważniejsze i rozważamy sprawy dla nas najbardziej istotne. Maryja uczy nas, jak ważna jest pamięć. I wcale nie chodzi tu o pamięć w sensie sprawności intelektualnej – mowa jest o pamięci serca. W języku biblijnym serce to centrum całego człowieka. Nie jest to zatem zwyczajna pamięć o minionych wydarzeniach, ale pamięć, która strzeże najgłębszych treści naszego życia. To pamięć przechowująca momenty szczególnego doświadczenia Bożej obecności, otrzymanego od innych ludzi dobra, a nade wszystko niepozwalająca nam zapomnieć o naszym przeznaczeniu, a więc o tym, co jest ponad czasem i co nie przemija jak każdy kolejny rok.

Jeśli więc teraz bardziej niż zwykle myślimy o przyszłości, niezależnie od tego, czy z ufnością, czy też z niepokojem, to biorąc przykład z Maryi, pamiętajmy o tym, że nasze życie nie toczy się jedynie w poziomej linii czasu, ale każda jego chwila znajduje się również na linii pionowej, łączącej naszą teraźniejszość z wiecznością, a nas samych z Bogiem. Pan Bóg daje nam czas, abyśmy uchwycili to, co wieczne, i daje nam pamięć, abyśmy nie zapomnieli o tym, co najważniejsze.


Paweł Szylak OP - rok urodzenia 1985, duszpasterz akademicki, mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

OSOBISTE SPOTKANIE

MIĘDZY WALIZKAMI

MISTRZ

AMERYKAŃSKI PAPIEŻ

OBECNOŚĆ NIEOBECNOŚCI


komentarzeFacebook