ks. prof. Piotr Mazurkiewicz

ks. prof. Piotr Mazurkiewicz - ur. 1960, święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku, jest profesorem nauk społecznych, pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie pełnił w przeszłości także funkcję dyrektora Instytutu Politologii; specjalista w zakresie europeistyki, filozofii polityki, katolickiej nauki społecznej, etyki społecznej i politycznej, w latach 2008?2012 był sekretarzem generalnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, mieszka w Warszawie.

teksty autora

Facebook