Benedykt XVI Ratzinger Joseph

Benedykt XVI Ratzinger Joseph - ur. 1927, w latach 1977?2005 kardynał, w latach 1981?2005 prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w latach 2002?2005 dziekan Kolegium Kardynalskiego, 19 kwietnia 2005 wybrany 265. (wg innej rachuby 266.) papieżem. Jest suwerennym władcą Państwa Watykańskiego i głową Stolicy Apostolskiej.

teksty autora

Facebook