Bruno Cadoré OP

Bruno Cadoré OP - ur. 1954, dominikanin z Francji, do zakonu wstąpił po ukończeniu studiów medycznych. Po zakończeniu nowicjatu przez dwa lata pracował na Haiti, organizując tam pomoc medyczną. Święcenia kapłańskie przyjął 28 września 1986 r. w Lille. Przez pewien czas odpowiadał za formację młodych zakonników. W 1992 r. uzyskał doktorat w zakresie teologii moralnej. Wyspecjalizował się w bioetyce i stał się cenionym ekspertem w tej dziedzinie. Od 28 grudnia 2001 roku był prowincjałem Francuskiej Prowincji Dominikanów. 5 września 2010 r. zgromadzona w Rzymie 290. kapituła generalna dominikanów wybrała go na nowego generała Zakonu.

teksty autora

Facebook