Rafał Cekiera

Rafał Cekiera - ur. 1979, dr nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się socjologią religii, migracji i kultury. Publikował m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Znaku", "Charakterach" czy "Czasie Kultury". Autor książek "O pułapkach emigracyjnej lekkości" oraz "Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy".

teksty autora

Facebook