Josef Dolista

Josef Dolista - ur. 1954 r., czeski teolog i filozof, profesor teologii dogmatycznej, wykładowca teologii dogmatycznej, fundamentalnej i ekumenicznej oraz filozofii i bioetyki, kierownik katedry filozofii i socjologii Wyższej Szkoły CEVRO w Pradze, profesor kontraktowy na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, autor wielu książek i artykułów.

teksty autora

Facebook