Aleksandra Bałoniak

Aleksandra Bałoniak - absolwentka teologii, zastępca redaktora naczelnego "Katechety", redaktor kilkudziesięciu książek w serii "Biblioteka Katechety", uczy religii od 22 lat, obecnie jest katechetką w jednym z poznańskich liceów.

teksty autora

Facebook